Slik bokfører du kompensasjon (Covid-19)

Kompensasjonsordningen #

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Grunnet koronaviruset har du muligens mottatt kompensasjon for tapt inntekt. Dette kan du ha mottatt fra for eksempel NAV, Skatteetaten eller Norsk kulturråd.

Slik bokfører du kompensasjonen #

Dersom du har mottatt kompensasjon kan du bokføre det slik: 

19XX Bankinnskudd Debet
3440 Offentlige tilskudd for tjenester Kredit 

Dette er likt for ENK og AS.

Gjør det automatisk i Visma eAccounting #

Vi vet at regnskap må være enkelt. Derfor har vi laget Visma eAccounting, et regnskapsprogram som forenkler og effektiviserer oppgaver gjennom smarte funksjoner og automatisering.