Skattefradrag for enkeltpersonforetak

Skattefradrag for enkeltpersonforetak #

Et enkeltpersonforetak har rett på skattefradrag for de aller fleste utgiftene som er knyttet til bedriften, men det kreves at en kan vise til en gyldig kvittering eller faktura. For å få skattefradrag må kostnadene føres i regnskapet, så vil totalsummen trekkes fra inntekten i skattemelding og næringsoppgave før beregning av skatt. 

Må være knyttet til bedriften #

Alle kostnadene som føres i regnskapet bidrar til å redusere overskuddet til en bedrift, og vil derfor bidra til mindre skatt. Det er viktig at utgiftene som regnskapsføres faktisk er knyttet mer til bedriften og ikke til privat bruk. Man må kunne si at kostnaden brukes over 50 prosent i foretaket, så det er mer enn bruket blir privat. Alle kostnadene som er knyttet til bedriften skal også kunne bidra til å gi foretaket en inntekt. 

Kostnader for skattefradrag #

Kostnader som det kan være skattefradrag for er blant annet: 

  • Hjemmekontor. I 2020 kan man enten få et standardfradrag på 1850 kr, som skal dekke kostnader som strøm, internett, kommunale avgifter og lignende. Man kan også få fradrag for faktiske utgifter ved hjemmekontoret, men dette skal kun gjelde utgifter for den delen av boligen som faktisk brukes som hjemmekontor.  
  • Telefon og internett: Enkeltpersonforetak kan føre utgifter til elektronisk kommunikasjon (mobiltelefon, internett, bredbånd, etc.) i regnskapet. 
  • Husleie. Dette kan være leie av lager, butikklokaler, kontor og kontorplass. 
  • Utstyr, tjenester og klær som hovedsakelig brukes til arbeid. 
  • Mat og drikke: For at du skal kunne kostnadsføre mat og drikke i et foretak må kjøpet være knyttet til driften av selskapet. Det kan for eksempel være at du tar med en kunde på kafé, eller kjøper overtidsmat på en uvanlig lang arbeidsdag. Når du reiser kan du i utgangspunktet føre alle rimelige kostnader til mat og drikke i regnskapet, for eksempel måltid på kafé eller restaurant. Når det gjelder alkoholfri drikke fører du dette i regnskapet på samme måte som maten. Det samme gjelder øl og vin, så lenge det er en naturlig del av måltidet. Sprit/brennevin gir aldri fradrag, og dersom det finnes på kvitteringen, kan du ikke føre måltidet som en kostnad i regnskapet i det hele tatt. 
  • Reiseutgifter: I et enkeltpersonforetak kan du få fradrag for utgifter du har på reise, så lenge reisen er knyttet til foretaket og ikke er en privatreise. 
  • Kjøregodtgjørelse: Kjøregodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon du kan ha krav på dersom du bruker din private bil i jobbsammenheng. Det som er spesielt for utgifter i forbindelse med bil og kjøring, er at kjøringen må kunne klassifiseres som det Skattetaten definerer som yrkeskjøring. Du får derimot ikke fradrag for det Skatteetaten definerer som arbeidsreiser. Dette er reiser mellom ditt hjem og ditt faste arbeidssted, eller reise mellom faste arbeidssteder.
  • Programvare og markedsføring
  • Utgifter knyttet til ansatte: Du får fradrag for lønn til eventuelle ansatte – også feriepenger og arbeidsgiveravgift. Samme med forsikringer og pensjon, f.eks. ansvarsforsikring, forsikring av eiendom, forsikring av varer/vareforsendelser, osv.

Les også: Hva er et årsoppgjør?

Gjør det i Visma eAccounting #

Vi vet at regnskap må være enkelt. Derfor har vi laget Visma eAccounting, et regnskapsprogram som forenkler og effektiviserer oppgaver gjennom smarte funksjoner og automatisering.