Motkontoer for bokføring av kvittering og leverandørfaktura

Innhold

Motkontoer #

Kvittering / LeverandørfakturaKostnadskonto
Telefonregning6900 Telefon
Abonnement for Visma eAccounting 6420 Leie datasystemer 
Domene 6420 Leie datasystemer
Elektriker/rørlegger 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
Driftsmateriell6550 Driftsmateriale 
Kontorrekvisita6800 Kontorrekvisita
Utgifter til møter/kurs 6860 Møter, Kurs, Oppdatering etc
Faktura fra Brønnøysund (Stiftelsesutgifter)2036 Stiftelse Utgifter 
Husleie6300 Leie Lokaler 
Renhold 6360 Renhold
Reklame Kostnader7320 Reklame Kostnader 
Aksjekapital (30.000 du har overført til driftskonto i forbindelse med opprettelse av AS) 2000 Egenkapital, bundet
Bredbånd/internett 6907 Datakommunikasjon
Kjøp av elektronisk utstyr under 15 000,- 6810 Data Kostnad 
Strøm 6340 Lys, Varme
Utgifter i forbindelse med brev og pakke- utsendelse6940 Brev, Porto
Utgifter i forbindelse med plakater, brosjyrer, flyers etc6820 Trykksaker 
Faktura fra regionale verneombud 5990 Annen personalkostnader
Bensin/diesel7000 Drivstoff transportmidler
Reparasjon av maskin 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
Faktura fra regnskapsfører (regnskapstjenester)6700 Revisjons og regnskapshonorarer
Motkontoer for kvitteringer og leverandørfaktura