Må jeg føre eget regnskap?

Dersom du starter en egen bedrift dukker spørsmålet om du må føre eget regnskap opp ganske raskt. En bedrift er enten kun bokføringspliktig, eller både bokførings- og regnskapspliktig. Krav til regnskap og bokføring avgjøres av organisasjonsform og størrelsen på bedriften. De aller fleste som driver næringsvirksomhet må altså føre et regnskap etter bokføringsreglene. 

Tips!

Vi anbefaler alle å føre regnskap uansett om du må eller ikke. Regnskap er et viktig hjelpemiddel for økonomisk oversikt og stabilitet i bedriften.  

Hva vil det si å være regnskapspliktig? #

Det er organisasjonsformen og størrelsen på bedriften som avgjør om man er regnskapspliktig. Alle aksjeselskap er regnskapspliktige, mens små enkeltpersonforetak er normalt sett ikke regnskapspliktige, med mindre ditt ENK har eiendel verdt mer enn 20 millioner, eller ansatte som er mer enn 20 årsverk. Se full oversikt over hvem det gjelder i Brønnøysundregisteret. 

En bedrift som har regnskapsplikt må utarbeide et årsregnskap, og større bedrifter må også utarbeide en årsberetning. Et årsregnskap er tilgjengelig for offentligheten, så hvem som helst kan få innblikk i bedriften din. Investorer ser for eksempel på årsregnskapet til bedrifter for å se hvordan driften går og om det er verd å kjøpe aksjer i selskapet. 

Hva vil det si å være bokføringspliktig? #

Bedrifter som kun er bokføringspliktig trenger ikke sende inn årsregnskap, men alle som leverer næringsoppgave og/eller mva-melding (bedrifter som har mer enn 50.000 kr i omsetning) er bokføringspliktige, og du må da føre regnskap etter bokføringsreglene. Det er nemlig dette som brukes som grunnlag for næringsoppgaven som skal sendes til Skatteetaten

Håper du fikk svar på spørsmålet «Må jeg føre eget regnskap»? Lykke til med regnskapet!