Kjøp og salg av eiendeler

Kjøp og salg av eiendeler #

Dersom du har gjort en litt større investering i bedriften skal det ofte avskrives over tid. Når du avskriver en eiendel betyr det i praksis at du fradragsfører verdifallet på eiendelen etter hvert som den brukes og slites. Det er du som må gjøre en vurdering i forhold til om investeringen skal avskrives over tid, eller om du kan fradragsføre investeringen i sin helhet med en gang. 

Dersom du kjøper en eiendel som har kostet over 15 000,- så skal dette kjøpet bokføres i regnskapsprogrammet ditt mot en egen eiendels-konto

Hvordan dette skal bokføres varierer litt utifra hvordan eiendel har blitt kjøpt, men dette er typiske kontoer som blir brukt i forbindelse med kjøp av en eiendel:

1200Maskiner og anlegg
1220Innkjøp av skip og rigger 
1230Kjøp av firmabil og tilleggskostnader
1249Andre transportmidler 
1250Inventar og verktøy
1270Verktøy
1280Kontormaskiner 
1290Andre driftsmidler

Eksempler på bokføring #

Så hvis du har kjøpt en bil til 230 000,- inkl mva, og du er mva-pliktig så kan den bokføres slik:

 • 2400 Leverandørgjeld                   Kredit 230 000
 • 1230 Personbiler                           Debet 184 000
 • 2710 Inngående mva høy sats      Debet 46 000

Hvis du ikke er mva-pliktig så kan den bokføres slik:

 • 2400 Leverandørgjeld                   Kredit 230 000
 • 1230 Personbiler                          Debet 230 000

Hvis du selger eiendelen din, så skal dette også bokføres i regnskapet. 

Vi kan late som at du selger bilen for 200 000,- og at du dermed taper 30 000,-. Da bokføres det slik:

 • 1920 Bankinnskudd                             Debet 200 000
 • 1230 Personbiler                                  Kredit 230 000
 • 7800 Tap ved salg av anleggsmidler    Debet 30 000

Dersom du selger bilen for 250 000, og at du får 20 000,- i gevinst, da bokføres det slik:

 • 1920 Bankinnskudd                            Debet 250 000
 • 1230 Personbiler                                 Kredit 230 000
 • 3800 Salgssum anleggsmidler            kredit 20 000

NB! Det er viktig å huske på at selve kjøpet og salget av eiendelen, må føres mot samme eiendelskonto. Så hvis du har kjøpt en maskin og fører kjøpet mot konto 1200, så skal salget også føres mot konto 1200.

Gjør det i Visma eAccounting #

Vi vet at regnskap må være enkelt. Derfor har vi laget Visma eAccounting, et regnskapsprogram som forenkler og effektiviserer oppgaver gjennom smarte funksjoner og automatisering.