Slik fører du inngående balanse/saldo

Inngående balanse benyttes hvis du begynner i starten av et regnskapsår. Her benytter man kontoklassene 1000-2999.

Inngående saldo benyttes hvis du begynner midt i et regnskapsår, og det er det vi skal se litt nærmere på nå. Her benytter man kontoklassen 1000-8999

Saldobalanse er en oversikt som viser hvor mye du har bokført på de ulike kontoene i regnskapet ditt frem til nå.

Se også: Hva er balanse?

Hvordan føre inngående saldo #

Vi later som at du har benyttet deg av et annet regnskapsprogram og ført regnskapet i det programmet frem til 30.04.2021 – og at vi skal legge inn alt du har ført frem til denne datoen, inn i ett nytt regnskapssystem. 

Første steg er å gå inn i regnskapsprogrammet du har benyttet deg av tidligere og ta ut en saldoliste per 30.04.2021. Vi kan late som at du får ut en liste som ser slik ut:

I det nye regnskapsprogrammet legger du inn dato 30.04.2021 og legger inn beskrivelse Inngående saldo for eksempel.

Du skal nå lese av saldolisten du tok ut fra det forrige regnskapsprogrammet du benyttet deg av. Alle kontoene som ligger under fanen konto skal du legge inn på rekke og rad i bilaget, og beløpet som ligger i feltet utgående saldo et beløpet du skal legge inn på debet eller kredit.

Her er spørsmålet, hva som skal på debet og hva som skal på kredit. Regelen er at det som ligger i saldolisten i feltet utgående saldo med minus foran seg, skal på kredit. Det som ligger med plus skal på debet. Slik:

Vi så på saldo listen at konto 2050, 2400, 2740, 3000 og 3020 har et minus tegn foran og vi vi velger derfor å legge disse beløpene på kredit i bilaget vårt. Resterende kontoer, skal på debet. Da ser vi at bilaget går i 0 og saldoen er like mye på debet og kredit. Deretter kan du bokføre bilaget. 

Viktig å huske på #

  • Et inngående saldo bilag, skal alltid gå i 0. Hvis det ikke går i 0, kan det tyde på at det er noe du ikke har lagt inn på riktig debet/kredit. 
  • Noe annet som er viktig å huske på er at et inngående saldo bilag, skal ikke inneholde noen mva-koder, så disse må du fjerne dersom dette skulle dukke opp underveis.  
  • Hvis du har noe utestående til leverandører eller fra kunder, så skal du legge inn konto 2400 leverandørgjeld eller konto 1500 kundereskontro. Her må du legge opp  nye reskontroføringer for hver åpen faktura/kreditnota/betaling du har på leverandører/kunde. Dette havner som en åpen faktura/kreditnota/betaling under salg/kjøp som du kan bruke senere, når du faktisk betaler eller får innbetalt fra kunder.