A-meldingen – Frister og regler

Som arbeidsgiver er du pliktig til å sende inn a-melding. I denne artikkelen vil vi gå igjennom hvilken informasjon som skal inkluderes i sendingen, hva informasjonen brukes til, regler og frister tilknyttet A-melding.

Hva er A-melding? #

A-melding er en månedlig melding fra arbeidsgivere til NAV, SSB og Skatteetaten. Den inneholder informasjon som følgende: 

 • Ansattes inntekt
 • Arbeidsforhold
 • Forskuddstrekk
 • Arbeidsgiveravgift
 • Finansskatt til virksomheten
 • Obligatorisk tjeneste pensjon (OTP)

A-meldingen kan sendes direkte fra regnskapssystemer med lønns-funksjonalitet eller via Altinn sine hjemmesider. Sjekk gjerne skatteetatens veiledning til a-meldingen.


Hva brukes informasjonen til? #

Det er gjerne ting du heller ønsker å gjøre i driften av bedriften enn å sende inn a-meldingen, men om man setter seg inn i hva informasjonen brukes til, så vil nok neste innlevering føles litt mer meningsfylt.

NAV bruker nemlig opplysningene blant annet i saksbehandlingen av sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd, dagpenger og til kontroll av de fleste andre ytelser som administreres av NAV.

Skatteetaten bruker opplysningene blant annet til skattemeldingen (selvangivelsen), skatteoppgjøret, skattekort og å kreve inn og kontrollere arbeidsgiveravgift, finansskatt og forskuddstrekk.

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker opplysningene til blant annet lønnsstatistikk, sysselsettingsstatistikk og sykefraværsstatistikk.


Hvem må levere inn a-melding? #

Alle som har ansatte, eller utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser, skal levere a-melding til og med den måneden arbeidsforholdene avsluttes. Dette gjelder også dersom det ikke har vært utbetaling av lønn i perioden.

Har du et enkeltmannsforetak uten ansatte, trenger du ikke å levere a-melding.

Frilansere eller andre tilsvarende stillinger må også opprettes som ansatt og rapporteres i A-meldingen, men her velger man kontrakttype / Arbeidsforhold type  frilanser. 

Merk! Tidligere har det vært avlønningstyper som het frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorarer. Avlønningstype utgikk i 2019 og var frivillig fra og med 2018. Det vil si at du ikke lenger skal avgi dette. Må du legge inn avlønningstype i ditt regnskapsprogram så velger du en ikke spesifikk avlønning, som fast eller time. Les mer på skatteetatens side for veiledning.


Hva skjer om du ikke leverer a-meldingen? #

Hvis du som arbeidsgiver ikke leverer a-meldingen i tide eller den inneholder feil kan man få tvangsmulkt. Tvangsmulkten er 119 kroner per inntektsmottaker med feil per dag.

Dessuten kan feilaktig rapportering påvirke de ansatte med feil i skattemeldingen eller ukorrekte utbetalinger fra NAV. Og det vil man jo helst unngå!


Frister #

Sende a-melding

A-meldingen leveres hver 5. I hver måned. Det vil si at frist for a-meldingen for mars er 5. April. Om den 5. Er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter 5.

Fordi du skal betale arbeidsgiveravgift, finansskatt og forskuddstrekk for to måneder, må du summere beløpene fra to tilbakemeldinger.

Du som arbeidsgiver skal av eget tiltak betale summen av arbeidsgiveravgiftsbeløpet for de to foregående månedene. Det samme må du gjøre for forskuddstrekk og finansskatt.

Summerte beløp for de to foregående månedene skal betales hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Arbeidsgiveravgift, forskuddsstrekk og finansskatt kan betales elektronisk. Elektroniske betalinger må ha gyldig KID-nummer. Vær oppmerksom på at det er ulike KID-nummer for forskuddstrekk, finansskatt og arbeidsgiveravgift. Bankene er pålagt å avvise elektroniske betalinger uten gyldig KID-nummer. Kontonummer, KID-nummer og beløp som skal betales vil fremgå i tilbakemeldingen, som sendes til deg som arbeidsgiver, kort tid etter at a-meldingen er levert.Minstegrensen for innbetaling for en oppgjørsperiode (termin) er kroner 100, jamfør skattebetalingsforskriften § 10-4-1. Arbeidsgiver er imidlertid ikke fritatt fra å levere a-melding.


Lever A-melding enkelt med Visma eAccounting Payroll #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene.
Samt at du enkelt kan levere A-melding med eAccounting payroll.

 • Godkjenningsflyt
 • Støtte for flere ledere
 • Integrasjon til Altinn
 • Automatisk veiledning under lønnskjøring
 • Integrering mot regnskap i eAccounting
 • Brukervennelige apper
 • Timeregistrering, arbeidsplaner og kalender
 • Reiseregning
 • ferie- og fraværsøknader