Stiftelsesutgifter

Ditt første bilag i et ENK eller AS vil kanskje være gebyr for registrering av selskapet, ofte kalt “registrerings gebyr foretaksregisteret”. Beløpet varierer av selskapstype og type registrering, satsene kan du lese mer om her.

Når selskapet selv skal dekke stiftelsesutgifter skal dette være oppført i balansen. Dekker selskapet det selv gir det også mva-fradrag, dette kommer ofte til gode senere da mange nyregistrerte selskapet ofte ikke er merverdiavgiftsregistrert.

For aksjeselskap #

Om selskapet selv skal dekke stiftelsesutgifter kan det føres slik.

KontoDebetKredit
1920 Bankinnskudd5 570,-
2036 Stiftelsesutgifter5 570,-
Eksempel for AS.

Inngående saldo (aksjekapitalen) for et nystartet AS vil se slik ut:

KontoDebetKredit
192030 000,-*
200030 000,-*
* Forbeholdt at aksjekapitalen er minstebeløpet på 30 000

For enkeltpersonforetak #

Om det er satt inn penger fra privatkonto til bedriftskonto i selskapet (eksempelvis 10 000,-) kan dette føres slik:

KontoDebitKredit
1920 Bankinnskudd10 000,-
2060 Privatuttak10 000,-

Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.