Overgang fra enkeltpersonforetak til AS

Når burde du gå fra ENK til AS? #

Det er mange som starter for seg selv som da velger å begynne med å starte et enkeltpersonforetak. Når selskapet etter hvert vokser kan det bli mer hensiktsmessig å ha et AS fremfor et ENK. Som en enkel regel kan man si at dette skiftet gjelder når bedriften tjener mer enn 100 000 kr i året, men ved en inntekt på mer enn 750 000 kr er det egentlig ikke skattemessig lønnsomt å være et ENK. Dette fordi en inntekt kan tas ut som utbytte i stedet for lønn fra et AS. 

Overgangen fra ENK til AS #

Ved en omdannelse får bedriften nytt organisasjonsnummer. Man har i realiteten da to organisasjonsnummer i en periode, men det er vanlig at det gamle enten slettes eller fases ut etter hvert. Ved omdanning må det godkjennes i et årsmøte, og deretter senest tre måneder senere meldes til foretaksregisteret. Både sletting og etablering av selskapene kan rapporteres gjennom en samordnet registermelding i Altinn. Merk at en omdanning ikke kan gjøres uten bistand fra revisor. 

Ettersom det er to forskjellige organisasjonsnummer på ENK og AS er det ikke noen direkte kobling mellom disse to selskapene. Ett ENK og et AS anses som to forskjellige skattesubjekter, og er to separate juridiske enheter. Dette vil i utgangspunktet føre til at eventuelle gevinster på selskapets eiendeler beskattes, men fordi man ikke ønsker å legge hindringer i veien for hensiktsmessige omdannelser, åpner altså skatteloven for at det kan gjøres skattefritt.

For at omdanningen skal være skattefri må: 

  • Du som eier av enkeltpersonforetaket etter omdannelsen sitte med 100 % av aksjene (eierandelene) i det nye selskapet.
  • Alle eiendeler i enkeltpersonforetaket overføres til det nye selskapet.

Husk! Man trenger både 5570 kr i registreringsgebyr til Brønnøysundregisteret, og minst 30 000 kr i aksjekapital når man starter et AS. Aksjekapitalen som kreves for å starte et AS blir brukt som innskudd til for eksempel bedriftskontoen, og kan brukes til å dekke utgifter som for eksempel registreringsgebyret til Brønnøysundregisteret.