Lån og innskudd fra eiere i AS

Eiere i et aksjeselskap kan når som helst betale inn mer penger til selskapet, dersom det er behov for mer likviditet i virksomheten. 

Det finnes flere metoder å gjøre dette på, men det viktigste er at du som eier først og fremst tar stilling til om det er et lån fra deg som eier til selskapet eller ny aksjekapital. 

Låner man penger til selskapet, avtales det på forhånd når og hvordan det skal tilbakebetales, mens ved innbetaling av ny aksjekapital er det opp til selskapet å bestemme når dette eventuelt skal tilbakebetales til eier(ene).

Lån #

Det finnes to ulike typer lån man må velge mellom; Kortsiktig og langsiktig lån

Kortsiktig lån: Skal være tilbakebetalt innen 1 år
Langsiktig lån: Tilbakebetales over mer enn 1 år 

Selskapet er juridisk forpliktet til å betale pengene tilbake til eier som låner ut pengene, slik som med andre lån. Tilbakebetalingen for dette lånet er da skattefritt for eier, med unntak av eventuelle renter.
Vi anbefaler å legge ved en låneavtale som inkluderes i dokumentasjon i bilaget du fører i regnskapet.

Vi viser her et eksempel på bokføringen om eier har lånt selskapet 50 000 kroner i kortsiktig lån.

KontoDebetKredit
2915 Gjeld til personlige eiere50 000
1920 Bankinnskudd 50 000
Tips! Om det er ansatte som har lånt til firmaet, så kan 2910 også brukes. Om det er flere eiere, så kan man opprette egne 291X konto for hver eier/aksjonær/ansatt som låner penger til selskapet for bedre oversikt.

Vi viser her et eksempel på bokføringen om eier har lånt selskapet 50 000 kroner i langsiktig lån.

KontoDebetKredit
2255 Gjeld til eiere50 000
1920 Bankinnskudd 50 000
Tips! Om det er ansatte som har lånt til firmaet, så kan 2251 også brukes. Om det er flere eiere, så kan man opprette egne 225X konto for hver eier/aksjonær/ansatt som låner penger til selskapet for bedre oversikt.

Emisjon og innskutt aksjekapital #

Skal det opprettes nye aksjer i selskapet så er det anbefalt å gjøre dette gjennom en kaptitalforhøyelse, også kalt emisjon.

Emisjon gjøres slik: 

  1. Styret eller generalforsamlingen i selskapet vedtar emisjonen 
  2. Kjøperne av aksjene betaler inn den nye kapitalen i selskapet 
  3. Økningen av aksjekapitalen som emisjonen medfører meldes inn til foretaksregisteret

Når aksjekapitalen økes ved innskutt penger til selskapets bankkonto trengs det ikke en revisorbekreftelse.
Det er mulig å gjøre en emisjon uten å sette penger inn på selskapets bankkonto, men ved å omgjøre gjeld til aksjekapital. Det kreves da en revisorbekreftelse – selv om selskapet ikke er revisorpliktig. 

Merk! Små aksjeselskap starter som oftest med 30 000 kroner i aksjekapital, men dette kan økes på et senere tidspunkt ved behov.
Aksjekapitalen kan ikke taes ut av eier igjen uten at det sendes inn ny Samordnet registermelding og aksjekapitalen skal aldri reduseres til mindre enn 30 000 kroner.

I de fleste tilfelles betyr en økning av aksjekapital at det opprettes nye aksjer. Om eier kjøper aksjer til en verdi av 60 000 kroner så kan du føre dette slik:

KontoDebetKredit
2000 Egenkapital bundet60 000
1920 Bankinnskudd60 000

Prisen som generalforsamlingen har fastsatt pr aksje kan også inneholde overkurs, altså en høyere totalpris pr aksje enn pålydende

Eksempel: Om aksjeprisen var 1 kr pålydende ved oppstart, men nå værende verdi av aksjer er 3 kr fastsatt av generalforsamlingen

Aksjepris v/ oppstart1 kr
Økning i pris/overkurs2 kr
Verdi pr aksje3 kr
Aksjekapital 1 kr x 20 000 aksjer 20 000,-
Overkurs2 kr x 20 000 aksjer 40 000,-
Total sum (1 kr x 20 000) + (2 kr x 20 000) 60 000

Føringen man utfører da i regnskapet vil se slik ut:

KontoDebetKredit
2000 Egenkapital bundet20 000 ,-
2020 Overkurs40 000 ,-
1920 Bankinnskudd60 000 ,-

Gjør det enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.