MVA-registrering og grensen på 50.000 i omsetning

MVA-registrering og grensen på 50.000 i omsetning #

Alle virksomheter med omsetning av avgiftspliktige varer og tjenester skal registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret når omsetningen overstiger 50 000 kr over en 12-måneders periode.

For veldedige og allmennyttige organisasjoner skal omsetningen overstige 140 000 kr.

Registreringen gjøres på skatteetatens registreringsløsning for Merverdiavgiftsregisteret, som erstatter Samordnet registermelding del 2. Kopi av fakturaene eller annen dokumentasjon på at virksomheten har solgt mva-pliktige varer/tjenester for over 50 000,- kroner må i tillegg lastes opp som vedlegg.

Saksbehandlingstiden er ca. en uke, men kan variere noe.

Du kan registrere deg som merverdiavgiftspliktig hos skatteetaten.

Legg også merke til at ikke alle varer og tjenester er mva-pliktige.

Dette gjelder for eksempel følgende: 

 • Kunst og kultur
 • Helsetjenester
 • Sosiale tjenester
 • Visse finansielle tjenester

For mer informasjon om varer og tjenester som er fritatt eller delvis fritatt mva se på Lovdata

Forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret #

Det er også mulig å forhåndsregistrere seg i mva-registeret under følgende forutsetninger:

 • Du tydelig kan dokumentere at du i løpet av de første tre ukene etter at bedriften er ble til kommer til å omsette for minst 50.000 kr
  
 • Du har kjøpt varer eller tjenester som er inkludert mva for minst 250.000 kr som skal brukes i din videre produksjon av varer eller tjenester

Hva gjør du når du har passert 50.000 kr-grensen? #

Når du har har passert 50.000 i avgiftspliktig omsetning må du registrere deg i merverdiavgiftsregisteret og deretter etterfakturere mva.

La oss for eksempel si at du tidligere har solgt varer for 40.000 kr og er i ferd med å sende ut en ny leveranse og faktura på 15.000 kr.

Det du da gjør er å:

 1. sende fakturaen uten mva
 2. informerer kunden om at mva vil bli sendt i etterkant
 3. registrer deg i merverdiavgiftsregisteret – og når denne er blitt godkjent
 4. send en ny faktura som bare inkluderer mva for hele salget til kunden

I alt videre salg og omsetning skal du så inkludere mva.