Hvordan levere mva-melding?

En mva-melding kan du levere manuelt i Altinn eller via et regnskapsprogram. La oss først se litt på hva en mva-melding er og hvordan du gjør dette manuelt.

Hva er en mva-melding? #

Definisjon

En mva-melding er en rapport over kjøp og salg bedriften din har gjort som er mva-pliktige.

Her gjør man da en avregning av inngående og utgående moms, og på den måten kan man finne ut hvor mye moms du skylder staten eller hvor mye staten skylder deg. 

Forenkling av en mva-melding: #

Eksempel

Du har kjøpt garn for 125 kroner inkludert moms. 

Momsen var 25%, altså 25 kroner i dette tilfellet. 

Av dette garnet strikket du en genser og solgte denne for 250 kroner. 

Momsen var 25%, altså 50 kroner i dette tilfellet. 

I mva-meldingen har du da en avregning som viser:

Inngående moms 25 kroner

Utgående moms 50 kroner

Avregning 25 kroner

Dette vil si at du skylder staten 25 kroner, og det er det en mva-melding prøver å vise 

Levere mva-melding manuelt i Altinn #

For å levere mva-meldingen i Altinn logger du deg først på og velger skjemaet som heter “RF-0002”. Så kan du begynne utfyllingen, men husk å dobbeltsjekk alle poster med regnskapet ditt så du ikke gjør noen feil. Mange har gjort enkle tastefeil som gir feil grunnlag. 

Først velger du da om dette er en hovedmelding, eller om det er en korrigert- eller en tilleggsmelding. 

Så ser du også over termintype, termin og år, selv om dette ofte står riktig utfylt fra før. 

Postene du skal fylle ut er: 

  1. Samlet omsetning, uttak og innførsel
  2. Innenlands omsetning og uttak
  3. Utførsel
  4. Innførsel av varer
  5. Kjøp med omvendt avgiftsplikt
  6. Fradragsberettiget innenlands inngående avgift
  7. Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift
  8. Også summeres dette opp

    Dette viser hva du enten skylder staten, eller hva staten skylder deg

Hvor ofte leverer man mva-melding? #

De aller fleste bedrifter leverer mva-melding annenhver måned. Året er delt i 6 terminer da man leverer inn rapporten. Enkelte små bedrifter kan søke om å levere inn mva-meldingen 1 gang i året. 

Se fristene for din bedrift her: Frister for næringsdrivende 2021.

Hvordan levere mva-melding med regnskapsprogram? #

Hvis du synes det tar lang tid og er uoversiktlig å levere manuelt, kan du i stedet bruke et regnskapsprogram som kan levere dette for deg. 

Rette feil i mva-meldingen #

Hvis du trenger å endre en mva-melding du allerede har sendt inn, må du sende en tilleggsmelding. Registrerer du direkte i altinn, skal du velge meldingstypen “tilleggsmelding” eller “korrigert melding” i feltet melding opplysninger. Velger du “korrigert melding” så erstatter denne den tidligere meldingen, derfor må en korrigert melding inneholde et fullstendig avgiftsoppgjør og ikke bare den posten som var feil. Du kan endre mva oppgaven innen 3 år etter den opprinnelige innleveringsfristen.

Leverer du mva melding fra regnskapssystem, er det ikke alle systemer som støtter for å sende korrigering melding/tilleggsmelding direkte fra systemet. Da er det viktig at man husker å gjøre dette i Altinn i tillegg. 

Husk: Du skal ikke kreve refusjon for merverdiavgift.