Hvordan avstemme MVA

Før man sender inn mva-meldingen er det viktig at man sjekker om beløpene man skal sende inn stemmer. Det er viktig at det ikke er differanse mellom salget (omsetning) og mva-meldingen. Dette kalles å avstemme MVA.

For å kontrollere dette, summerer du beløpene i regnskapet på kontoene 3000-3990 med ulik mva sats, dette er omsetningen din og den skal stemme med omsetningen i mva-meldingen.

Det kan være at du har salg med og uten mva plikt. I mva-meldingen skal du betale mva for den delen som er mva pliktig. For å sjekke at du har fått med deg alle føringene med mva pliktig salg må du beregne 25% av grunnlaget i post 3, 15% av grunnlaget i post 4 og 12% av grunnlaget i post 5.  

Eksempel på avstemming av MVA #

Eksempel

Salg (grunnlag): 1 200,-
Beregnet avgift: 300,-

(Formel/utregning: 25 * 1200 / 100 = 300)

Stemmer omsetningen med grunnlaget har du nok ført alt av salget ditt korrekt med mva. 

Dersom det er differanse her, kan det komme av at det er poster som enten ikke er ført med mva kode eller er ført med feil mva kode. I Visma eAccounting har vi en innebygget validering, her vil systemet varsle om eventuelle avvik. Gå så gjennom avvikene og gjør nødvendige korrigeringer. Til slutt  kontrollerer du om grunnlaget stemmer med prosentsatsen for den aktuelle mva satsen.

Avstemme MVA Video #

I denne videoen viser vi hvordan du kan avstemme mva i et regnskapsprogram.

Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.