Hvem er mva-pliktige?

I utgangspunktet er alle bedrifter i Norge mva-pliktige, men enkelte bransjer er fritatt for mva. Men du er ikke mva-pliktig før du når en beløpsgrense. Alle som tjener over 50.000 kr over en 12 måneders periode er mva-pliktige. Som vil si at du ikke skal legge til mva på priseene dine før du overstiger denne grensen. Først da kan du registrere deg i mva-registeret, og legge til mva på dine egne priser, og få fradrag for dette når du selv handler på vegne av bedriften.

Les mer om merverdiavgift her.