Skatt og forskuddstrekk

Definisjon

Som arbeidsgiver plikter du å betale skatt til staten basert på lønnen du betaler til dine ansatte. 

Hvor mye skatt skal jeg trekke for hver enkelt ansatt? #

Hvor mye skatt du skal trekke finner du på dine ansattes elektroniske skattekort. De elektroniske skattekortene finner du Altinn. Det er to måter å finne skattekortet på, med eller uten et regnskapsprogram.

Bestill skattekort uten regnskapsprogram.
– Bestill skattekort via regnskapsprogram.

Legg merke til at du selv må ha kontroll om regnskapsprogrammet du benytter er integrert med Altinn.


Forskuddstrekk #

Som arbeidsgiver må du trekke skatt av lønn og annen godtgjørelse som du utbetaler til dine ansatte. Det må opprettes en egen skattetrekkskonto i banken som du kan lese om lengre nede i denne artikkelen.  

Det finnes i hovedsak to ulike typer skattetrekk: tabelltrekk og prosenttrekk.

Ved tabelltrekk beregnes skatten ut i fra et tabellnummer som finnes på skattekortet. En slik tabell kan finnes i tabellkort-appen til skatteetaten. Verd å merke seg er at kun en hovedarbeidsgiver (der du tjener mest) kan benytte tabelltrekk.

Ved prosenttrekk skal skatten for en arbeidstaker beregnes ut i fra den prosentsatsen som står på skattekortet.

 Det er også viktig å ha klart hva som er beregningsgrunnlaget til den ansatte. Konkret hva skattetrekket trekker av. 

Skattetrekket blir rapportert i en A-melding til Skattemyndighetene, og de forventer å få innbetalt det samme beløpet som du som arbeidsgiver har rapportert på a-meldingen som skatt trukket fra lønnsutbetalingene.
Skatteetaten – slik beregner du grunnlaget for forskuddstrekk


Skattetrekkskonto #

Det må opprettes en egen skattetrekkskonto i banken, som skattetrekkes skal overføres til når du utbetaler lønn til de ansatte. Dette er en spesiell konto hvor pengene er låst og kan kun utbetales til Skatteetaten. 

Årsaken til dette er at du har trukket av lønnen som tilhører de ansatte. Banken din vet hva det gjelder når du ber om å få opprette en skattetrekkskonto. 

Det er også mulig å ha bankgaranti i stedet for skattetrekkskonto.

§ 5-12.Skattetrekkskonto

(1) Forskuddstrekk og skattetrekk etter § 5-4 tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Den som foretar trekket skal sette beløpet inn på særskilt bankkonto (skattetrekkskonto).
(2) Holdes saldo på skattetrekkontoen så høyt at den til enhver tid dekker løpende trekkansvar, kan løpende overføring til kontoen unnlates. I stedet for skattetrekkskonto kan det stilles garanti av foretak som har rett til å drive finansieringsvirksomhet etter finansforetaksloven. Når foretatt trekk overstiger saldo på skattetrekkskonto eller garantien, skal manglende beløp straks settes inn på kontoen.
(3) Betaling til skattetrekkskonto skal skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Garanti eller oppfylt skattetrekkskonto som trer i stedet for innskudd, skal foreligge ved lønnsutbetaling. Uten skattekontorets samtykke, kan kontohaver ikke disponere over skattetrekkskonto på annen måte enn ved overføring til skattekontoret eller ved å overføre midlene til tilsvarende konto i annen bank. Eventuell renteavkastning på slik bankkonto tilfaller den som foretar trekket (kontohaver).
(4) Bankene plikter å hindre ulovlig disponering av skattetrekkskonto.

Når du bokfører overføringen fra driftskonto til skattetrekkskonto i regnskapet så ser dette slik ut:

1920 Bankinnskudd Kredit
1950 SkattetrekkskontoDebet

Innbetaling av skatt til staten #

Forskuddstrekk skal innbetales 6 ganger i året (hver termin) og du finner hvor mye du skal betale i skatt på a-meldingen. Beløpet som skal betales til staten settes på en egen låst konto i banken for skattetrekk, som deretter innbetales til ditt lokale kemnerkontor hver termin.
Det blir ikke sendt ut et eget krav fra Skattemyndighetene.

Innbetalingene av skatt skjer etter følgende terminer: 

TerminMånederInnbetalingsfrist
1Januar og februar15. mars
2Mars og april15. mai
3Mai og juni15. juli
4Juli og august15. september
5September og oktober15. november
6November og desember15. januar
Terminer og frister for skatttrekk

Bokføring av forskuddstrekk #

Etter at du har innbetalt forskuddstrekk til Skatteetaten skal dette bokføres i regnskapet på følgende måte:

1950 Skattetrekkskonto Kredit
2600 ForskuddstrekkDebet

Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.