Naturalytelser – trekkpliktige eller ikke?

Hva er en naturalytelse #

Definisjon

Naturalytelser er goder som arbeidstakeren mottar i annet enn penger fra sin arbeidsgiver.

Naturalytelser er altså goder som en ansatt mottar for arbeidet sitt men som ikke er penger. Dette kan for eksempel være ytelser som varer, aksjer, rentefordel ved rimelige lån, tjenester, bruksrettigheter eller andre goder. Dette gjelder enten naturalytelsen stilles til disposisjon gratis eller til underpris.

Dersom arbeidsgiver betaler for en vare eller tjeneste som arbeidstaker forbruker, uten at vedkommende belastes, anses dette som en naturalytelse.

Skatteplikt #

Naturalytelser i arbeidsforhold anses i utgangspunktet som skattepliktig lønnsinntekt jf. Skatteloven § 5-12, jf. § 5-10. Det må i hovedsak rapporteres på lik linje som lønn og betales skatt av.

Skatteplikten gjelder uavhengig av om naturalytelsen kommer fra arbeidsgiver eller arbeidsgivers forretningsforbindelser. Arbeidsgiver er ansvarlig for å rapportere naturalytelsene som de ansatte mottar til myndighetene gjennom en A-melding. Dette betyr at de må ta med godene i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Mange naturalytelser er helt eller delvis skattefrie. Dette gjelder for eksempel gaver til ansatte. Gaver til ansatte er skattefrie inntil 5000 kroner per ansatt i løpet av et kalenderår. Det kan for eksempel være julegaver eller lignende. Slike gaver skal ikke rapporteres som lønn eller naturalytelse, nettopp fordi den ansatte ikke skal betale skatt for den. Du finner mer informasjon om helt eller delvis skattefrie naturalytelser hos Skatteetaten her.

Eksempel på skattefrie naturalytelser

  • Arbeidsklær som du blir påkrevd av arbeidsgiver, for eksempel uniform eller verneklær
  • Personalrabatt – inntil 8000 kroner i rabatt per år
  • Rimelige velferdstiltak som har som hensikt å øke trivsel og samhold på arbeidsplassen som fore eksempel julebord, firmaturer og kantine på jobben.
  • Leie av bedriftshytte
  • Overtidsmat – inntil 200 kroner når du jobber over 10 timer.
  • Privat tilgang til aviser eller nyhetstjenester som arbeidsgiver dekker, også kalt fri avis.

Naturalytelser og enkeltpersonforetak #

Innehavere av enkeltpersonforetak kan ikke kjøpe skattefrie gaver til seg selv fra bedriften. Det er fordi enkeltpersonforetaket og privatpersonen rent juridisk er samme “person” og ikke regnes som en ansatt. En gave fra deg selv til enkeltpersonforetaket er det samme som en gave fra din egen lommebok.