Hvordan oppretter man lønnsslipper?

Hva skal en lønnsslipp innehold? #

Etter hver lønnskjøring må du lage en lønnsslipp til den ansatte. Denne skal beskrive lønnsytelser, utbetalt beløp, forskuddstrekk (skattetrekk), beregningsgrunnlag for feriepenger og eventuelt andre trekk i lønnen.

Et lønnssystem er til god hjelp når du skal sende ut lønnsslipper til dine ansatte. Felles for de fleste systemer er at du også får regnet ut for eksempel feriepenger og arbeidsgiveravgift automatisk, samt at rapporten for A-melding genereres. Utover dette får du i tillegg ofte ferdige lister som viser hvilke kontoer du skal bokføre de ulike transaksjonene på.

Eksempel lønnsslipp fra Visma eAccounting Payroll.
Eksempel på lønnsslipp fra Visma eAccounting Payroll.

Ved opprettelse av en lønnsslipp er det viktig å tenke på:

  • Lønnsarter
  • Skattetrekk
  • Feriepenger
  • Arbeidsgiveravgift
  • Reiseregning
  • Naturalytelser

Lønnsarter #

En lønnsart kan forklares som en godtgjørelse. Som for eksempel time- og månedslønn, skattetrekk og feriepenger. Lønnsarter er ofte forhåndsdefinerte, og ligger tilgjengelig i de fleste lønnssystemer. Når en lønnsslipp opprettes velger du enkelt hvilke lønnsarter den ansatte skal ha for den aktuelle måneden. 

Skattetrekk #

Alle som arbeider i Norge må ha et skattekort. Skattekortet er et elektronisk dokument som viser hvor mye skatt du skal trekke dine ansatte. Det varierer om skattekort for ansatte hentes automatisk eller om du må legge dette inn manuelt i lønnssystemer. Det er anbefalt å hente oppdatert skattekort før hver lønnskjøring, for å sikre at de ansatte alltid får riktig skattetrekk. 

Feriepenger #

Du må beregne og sette av feriepenger av lønn i regnskapet ditt. Du kan lese mer om feriepenger her. 

Arbeidsgiveravgift #

Når du har ansatte må du beregne og betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som utbetales. Husk at du også må beregne arbeidsgiveravgift av feriepengene. Les mer om arbeidsgiveravgift.

Reiseregninger #

Hvis du har ansatte som reiser i forbindelse med arbeidet må dere bli enige om hvordan dette skal godtgjøres. Her kan dere bli enige om hvordan dette skal gjøre, men det er flere regler for hva som kan tilbakebetales trekkfritt. Les mer om reise og diett.

Naturalytelser #

Naturalytelser også kalt for frynsegoder. Eksempler på dette er firmabil og fri telefon/internett. Naturalytelser er som hovedregel skattepliktig for den ansatte, men det finnes enkelte ting som er skattefrie.

Bokføring og utbetaling #

Bruker du et lønnssystem som er integrert med regnskapsprogrammet vil ofte lønnskjøringen bli bokført automatisk. Hvis ikke er det vanlig at det blir opprettet en rapport som viser hvordan du skal føre det i regnskapet. Det samme gjelder ved utbetaling. Enkelte systemer støtter direkte utbetaling, så du selv slipper å gjøre dette i nettbanken. Mens andre systemer kun oppretter en utbetalingsrapport.