Fordelsbeskatning

Fordelsbeskatning går ut på prinsippet at goder som arbeidsgiver gir de ansatte har en verdi, og ansatt må derfor skatte av denne verdien på samme måte som om den hadde vært utbetalt som lønn. Slike goder blir som oftest kalt naturalytelser eller frynsegoder.

Eksempel:
Hvis en ansatt får utbetalt for klær som kan brukes privat for 1000 kroner av arbeidsgiver. regnes 1000 kroner som ekstra lønn som må trekkes skatt av.
Dersom den ansatte ifølge skattekortet skal betale 30% skatt, må det derfor trekkes 300 kr ekstra skatt på lønnsutbetalingen.
Merk at det finnes noen naturalytelser og goder som imidlertid er skattefritt, men i denne artikkelen vil vi kun henvise til skattepliktige naturalytelser og fordelsbeskatningen av disse.

Legg inn kostnaden i regnskapet #

I de aller fleste tilfeller er disse godene til ansatt, noe som selskapet kjøper inn. Dette innkjøpet må du bokføre i regnskapet mot kostnadskonto slik at selskapet får fradrag.

Se hvordan dette kan gjøres i Visma eAccounting som innkjøp med kvittering eller leverandørfaktura.


Legg inn fordelen i lønnsslipp #

For at den ansatte skal skatte av fordelen, må fordelen legges inn som skattepliktig på lønnsslippen.

Om du har et lønnsprogram, så bil beregningen skje automatisk, og du trenger kun å påse at du bruker riktig lønnsart som beskriver fordelen den ansatte har hatt.


Lever A-melding enkelt med Visma eAccounting Payroll #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene.
Samt at du enkelt kan levere A-melding med eAccounting payroll.

  • Godkjenningsflyt
  • Støtte for flere ledere
  • Integrasjon til Altinn
  • Automatisk veiledning under lønnskjøring
  • Integrering mot regnskap i eAccounting
  • Brukervennelige apper
  • Timeregistrering, arbeidsplaner og kalender
  • Reiseregning
  • ferie- og fraværsøknader