Skatt og skattesatser

Definisjon

Som arbeidsgiver plikter du å betale skatt til staten basert på lønnen du betaler til dine ansatte. 

Hvor mye skatt skal jeg trekke for hver enkelt ansatt? #

Hvor mye skatt du skal betale finner du på dine ansattes elektroniske skattekort. De elektroniske skattekortene finner du Altinn. Det er to måter å finne skattekortet på, enten uten et regnskapsprogram, eller med et regnskapsprogram.

Bestill skattekort uten regnskapsprogram.
– Bestill skattekort via regnskapsprogram.

Legg merke til at du selv må ha kontroll om regnskapsprogrammet du benytter er integrert med Altinn.

Skattetrekk #

Det finnes i hovedsak to ulike typer skattetrekk: tabelltrekk og prosenttrekk.

Ved tabelltrekk beregnes skatten ut i fra et tabellnummer som finnes på skattekortet. En slik tabell kan finnes i tabellkort-appen til skatteetaten. Verd å merke seg er at kun en arbeidsgiver (der du tjener mest) kan benytte tabelltrekk.

Ved prosenttrekk skal skatten for en arbeidstaker beregnes ut i fra den prosentsatsen som står på skattekortet.  

Innbetaling av skatt til staten #

Beløpet som skal betales til staten settes på en egen låst konto i banken for skattetrekk, som deretter innbetales til ditt lokale kemnerkontor hver termin.

Innbetalingene av skatt skjer følgende terminer: 

TerminMånederInnbetalingsfrist
1Januar og februar15. mars
2Mars og april15. mai
3Mai og juni15. juli
4Juli og august15. september
5September og oktober15. november
6November og desember15. januar
Terminer og frister for skatttrekk

Gjør det automatisk i Visma eAccounting #

I regnskapsprogrammet Visma eAccounting fører du enkelt lønn for dine ansatte. Skatt og arbeidsgiveravgift beregnes automatisk. Programmet er koblet til Altinn for enkel innsending av a-melding. I tillegg får du påminnelser om viktige datoer du må forholde deg til som arbeidsgiver.