Skatt og forskuddstrekk

Definisjon

Som arbeidsgiver plikter du å betale skatt til staten basert på lønnen du betaler til dine ansatte. 

Hvor mye skatt skal jeg trekke for hver enkelt ansatt? #

Hvor mye skatt du skal trekke finner du på dine ansattes elektroniske skattekort. De elektroniske skattekortene finner du Altinn. Det er to måter å finne skattekortet på, med eller uten et regnskapsprogram.

Bestill skattekort uten regnskapsprogram.
– Bestill skattekort via regnskapsprogram.

Legg merke til at du selv må ha kontroll om regnskapsprogrammet du benytter er integrert med Altinn.

Forskuddstrekk #

Som arbeidsgiver må du trekke skatt av lønn og annen godtgjørelse som du utbetaler til dine ansatte. Det må opprettes en egen skattetrekkskonto i banken. Skattetrekket skal overføres til denne kontoen samtidig med utbetaling av lønnen. Pengene på denne kontoen vil stå låst og kan kun utbetales til skatteetaten og dette er fordi skatten du har trukket av lønnen egentlig tilhører de ansatte. 

Det finnes i hovedsak to ulike typer skattetrekk: tabelltrekk og prosenttrekk.

Ved tabelltrekk beregnes skatten ut i fra et tabellnummer som finnes på skattekortet. En slik tabell kan finnes i tabellkort-appen til skatteetaten. Verd å merke seg er at kun en arbeidsgiver (der du tjener mest) kan benytte tabelltrekk.

Ved prosenttrekk skal skatten for en arbeidstaker beregnes ut i fra den prosentsatsen som står på skattekortet.  

Innbetaling av skatt til staten #

Forskuddstrekk skal innbetales 6 ganger i året (hver termin) og du finner hvor mye du skal betale i skatt på a-meldingen. Beløpet som skal betales til staten settes på en egen låst konto i banken for skattetrekk, som deretter innbetales til ditt lokale kemnerkontor hver termin.

Innbetalingene av skatt skjer etter følgende terminer: 

TerminMånederInnbetalingsfrist
1Januar og februar15. mars
2Mars og april15. mai
3Mai og juni15. juli
4Juli og august15. september
5September og oktober15. november
6November og desember15. januar
Terminer og frister for skatttrekk

Bokføring av forskuddstrekk #

Etter at du har innbetalt forskuddstrekk til Skatteetaten skal dette bokføres i regnskapet på følgende måte:

19XX Skattetrekkskonto Kredit
2600 Forskuddstrekk Debet

Gjør det automatisk i Visma eAccounting #

I regnskapsprogrammet Visma eAccounting fører du enkelt lønn for dine ansatte. Skatt og arbeidsgiveravgift beregnes automatisk. Programmet er koblet til Altinn for enkel innsending av a-melding. I tillegg får du påminnelser om viktige datoer du må forholde deg til som arbeidsgiver.