Arbeidsgiveravgift og feriepenger

Arbeidsgiveravgift #

Definisjon

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden.

Satsen for arbeidsgiveravgift er stort sett den samme, men blir formelt fastsatt av Stortinget hvert år. 

Avgiften en er prosent av det din(e) ansatte tjener, og i størstedelen av Norge er denne er på 14,1%. Det finnes derimot regionale forskjeller i Norge som det er fint å være klar over. I Troms og Finnmark er man for eksempel fritatt for å betale arbeidsgiveravgift.

SoneOrdinære næringerLandbruk og fiske
114,1%14,1%
1a14,1%10,6%
210,6%10,6%
36,4%6,4%
45,1%5,1%
4a7,9%5,1%
500
Arbeidsgiveravgift for ulike soner i Norge

Hvor din bedrift er registrert er med andre ord avgjørende for hvor mye du som arbeidsgiver må betale staten gjennom arbeidsgiveravgiften.

Sone er inndelt på kommunenivå og du kan sjekke ut hvilken sone din kommune er i på Skatteetatens sider.

Feriepenger #

Definisjon

Feriepenger er et lovbestemt gode for arbeidstakere i Norge.

Feriepenger er et kjent begrep for de aller fleste som har vært i arbeid. Slik det fungerer er at du som arbeidstaker får utbetalt et beløp til ferien når du ikke har krav på vanlig lønn. Men hvordan beregnes dette beløpet og hva skal det tas utgangspunkt i?

Feriepenger er regulert av Norsk lov og skal være minimum 10,2% av feriepengegrunnlaget. Det er også verd å merke seg at arbeidstakere over 60 år har rett på en høyere sats, minimum 12,5%.

Feriepengegrunnlaget #

Feriepengegrunnlaget er hva den lønnen og de ytelsene du tar utgangspunkt i for å beregne feriepengene. Når du skal beregne hvor mye du (eller dine ansatte) skal få i feriepenger tar du alltid utgangspunkt i fjorårets inntjening, også kalt for opptjenelsesåret. Det vil for eksempel si at du ikke har rett på feriepenger første året i en ny jobb. 

Disse ytelsene inngår i feriepengegrunnlaget:

  • Vanlig lønn
  • Bonuser/provisjoner
  • Overtidsgodtgjørelse
  • Ulempe- og smusstillegg
  • Skift- og akkordtillegg
  • Sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden og sykepenger inntil 10 dager betalt av arbeidsgiveren ved barn eller barnepassers sykdom (omsorgspenger)
  • Helt eller delvis fri kost (naturalytelse)

Legg merke til at det ikke skal beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji, feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret, eller andel av nettoutbytte.

Når utbetales feriepengene? #

Feriepengene skal egentlig utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien avvikles. Det er likevel veldig vanlig for bedrifter å bare sette en fast måned hvor feriepengene utbetales, for eksempel juni. Legg merke til at arbeidstakere har en rett, men også en plikt å ta ut ferie.  

Hva skjer med feriepengene når jeg bytter jobb? #

Om du bytter jobb så skal det beregnes feriepenger fram til sluttdatoen. Feriepengene skal så bli utbetalt den siste lønningsdagen før du slutter.

Sjekk også ut artikkelen: Hva koster en ansatt.