A-melding

Hva er a-melding? #

A-melding er en månedlig melding fra arbeidsgiver til myndighetene. Denne inneholder informasjon om ansattes lønn, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten. Alle som har ansatte skal levere a-melding. Har du et ENK uten ansatte, skal du ikke levere a-melding. 

Husk!

A-meldingen leveres den 5. i hver måned. Hvis den 5 er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter. Hos skatteetaten kan du lese mer om hva informasjonen brukes til. 

Hvordan levere a-melding? #

De aller fleste regnskaps- og lønnsprogrammer er integrert med Altinn. Som betyr at innsending av a-melding med returdata skjer direkte fra programmet. Da hentes informasjon om ansatte, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, lønnsbilag og arbeidsforhold for deg, og vips så er a-melding opprette og klar for sending til Altinn. A-meldingen kan også leveres direkte til Altinn via deres hjemmeside.

Gjør det automatisk i Visma eAccounting #

I regnskapsprogrammet Visma eAccounting fører du enkelt lønn for dine ansatte. Skatt og arbeidsgiveravgift beregnes automatisk. Programmet er koblet til Altinn for enkel innsending av a-melding. I tillegg får du påminnelser om viktige datoer du må forholde deg til som arbeidsgiver.