Privatuttak

I et enkeltpersonforetak skilles det ikke på deg personlig og virksomheten, og du kan derfor ikke være ansatt i ditt eget ENK. Overskuddet fra selskapet regnes som en del av inntekten din. Ettersom du ikke kan være ansatt i ditt eget ENK kan du heller ikke betale ut lønn. I stedet tar man ut et uttak fra firmaet. 

Du skatter av hele overskuddet til et ENK, og du kan derfor bestemme selv hvor mye av overskuddet du ønsker å ta ut til privat bruk. Det vil uansett ikke påvirke hvor mye du betaler i skatt.

Alle transaksjoner på bedriftens konto må bokføres i regnskapet, så hyppige uttak fører også til mer administrativt arbeid. Sånn sett kan det lønne seg å ikke ta ut penger så ofte. 

Uttak fra bedriftskontoen #

Dersom du tar ut penger fra virksomheten din skal dette bokføres i regnskapet. Her ser vi på hvordan det kan føres i regnskapet:

KontoDebet Kredit
1920 – Driftskonto 10 000
2060 – Privatuttak 10 000
Eksempel på føring hvor du tar ut (kredit) 10 000 kroner ut av bedriftskonto, og inn (debet) til privatkonto.

Merk at på slutten av året avregnes egenkapitalen (konto 2050) mot uttakene i 2060. Verdien på 2050 vil da vise hvor mye du har igjen i egenkapital.


Innskudd fra privat konto  #

Hvis du har ført over penger fra din private konto til bedriftskontoen, skal du føre på nøyaktig motsatt måte som eksempelet over. Det vil da se slik ut

Konto DebetKredit
1920 – Driftskonto 10 000
2060 – Privatuttak 10 000
Eksempel på føring hvor du tar ut (kredit) 10 000 kroner fra privatkonto og inn (debet) til bedriftskonto

Private utlegg #

Noen ganger legger hender det også at man legger ut for noe med privat kontoen for noe som skal brukes gjennom firmaet. Ved bokføring av disse kjøpene ii regnskapet kan man kreve skattefradrag for disse utgiftene. Les mer om hva enkeltmannsforetak kan kreve skattefradrag for her.

Om du f.eks skal bokføre leie av kontorplass kan dette føres:

Konto DebetKredit
2060 – Privatuttak 15 000
6300 – Leie lokaler 15 000
Eksempel hvor du betaler ut (kredit) 15 000 fra privatkonto, og kjøper inn (debet) en leiekostnad

Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.