Periodisering

For at regnskapet til enhver tid skal vise et mest mulig riktig bilde av selskapets økonomiske utvikling, må du føre inntekter og kostnader i riktig periode. Dette kalles vanligvis periodisering, men et annet navn for dette er tidfesting. 

Periodisering betyr å tidsavgrense noe. Du skal føre inntekter og kostnader på den perioden det oppstår og har hatt nyttevirkning for bedriften. 

Større selskaper gjør en vurdering på dette hver måned når perioden avsluttes, men for mindre selskaper holder det som regel å gjøre denne kontrollen ved årsavslutningen. 

Typiske føringer som blir periodisert: Inntekter, avskrivninger, varelager endringer, strøm, forsikring,lønn, renter og leie.

Typiske periodiseringer #

Om selskapet har mottatt en tre-månedlig faktura for husleie, blir det feil å bokføre kostnaden i perioden du mottok fakturaen. For å få kostnaden med i riktig periode kan man da periodisere kostnaden over periodene leien gjelder. 

Mottok du fakturaen i Januar, men den gjelder perioden Januar – Februar – Mars, så bokfører man faktura i Januar, men periodiserer kostnaden i Januar, februar og mars, slik at kostnaden blir fordelt på perioden kostnaden gjelder.

Om du betaler ut lønn til de ansatte på etterskudd, så er de vanlig å periodisere lønnen på riktig måned i regnskapet. På samme måte som ved tidfesting av andre kostnader, så handler dette om å flytte lønnskostnaden til perioden hvor kostnaden oppstod.

Samme prinsippet gjelder for inntekter. Dersom du har jobbet over tre måneder, og faktura ble sendt etter arbeidet ble utført, så kan du periodisere inntekten over månedene hvor arbeidet ble utført.

Merk! Som forklart over handler periodiseringen om å bokføre kostnadene i riktige perioder, når kostnaden oppsto. Men i henhold til sammenstillingsprinsippet gir det deg ikke rett til å føre faktura med fradrag for mva for perioden hvor kostnaden tilhører. Mva fradraget skal være i perioden faktura ble mottatt.


    Gjør det enkelt med Visma eAccounting #

    Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.