Leasing

Finansieringen av et bilkjøp bestemmer mye for bokføringen du gjør i regnskapet. Dersom du leaser en bil er ikke dette et driftsmiddel du skal aktivere i balansen (eiendel), men en leiekostnad. 

Bokføringen er aktuell for alle som leaser bil i sitt selskap, og kan være nyttig å vite om i forkant til selve anskaffelsen.

Finansiering av bilkjøp #

Det finnes i hovedsak 3 metoder å finansiere et bilkjøp på; 

  1. Man betaler hele kjøpet av bilen med det samme fra bankkonto
  2. Man tar opp lån i banken for å finansiere kjøpet 
  3. Man inngår en leasingavtale og betaler en månedlig leiekostnad 

I metodene 1 og 2 skal man registrere bilen som en eiendel/anleggsmidler i regnskapet.

Merk!
Ved metode nr 2 så må man itillegg bokføre opptak av lån og nedbetaling av dette, om lånet er registrert på virksomheten. 
Ved metode 3, som gjelder leasingavtale, skal man ikke registrere bilen som en eiendel i regnskapet, da man har en leiekostnad, som du får faktura på, som skal fordeles ut over leasing perioden.


Hva er leasing? #

 Leasing betyr å leie istedenfor å eie. Fordelen med å lease er at man får forutsigbare kostnader og slipper risikoen med kjøp og salg. 

Dette gjør at mange velger leasing til tross for at man totalt sett ender opp med en større kostnad.


Bokføring av leasing av bil #

Ved leasing av bil, så faktureres det en fast kostnad av leasingselskapet som behandles som en vanlig faktura. Månedlig fakturering er det mest vanlige, men noen fakturerer i andre intervaller, eksempelvis kvartalvis. Selve bokføringen blir den samme. 

Leverandørfakturaen kan man bokføre mot kostnadskonto 6440 – leie transportmidler

I dette eksempelet, leaser vi en personbil over 3 år (36 mnd) med en totalkostnad på 306 000 fordelt på en månedlig kostnad på 6 000 * 36 = 216 000 + en innbetaling av 90 000 i forskuddsleasing.

KontoDebetKredit
1397 Forskuddsleasing90 000,-
2400 Leverandørgjeld *90 000,-
*forbeholdt at det er leverandørfaktura her som bokføres. Denne kontoen kan erstattes med 1920 – bankinnskudd eller andre betalingskontoer, om det er kvitteringen som bokføres.

Føringen her bør periodiseres, slik at man fordeler kostnaden over 3 år (36 mnd) slik som eksempelet forklarer. Dette vil gi mer realistiske tall i regnskapet.

De månedlige leasing kostnadene kan man bokføre som leverandørfaktura slik:

KontoDebetKredit
6440 Leie transportmidler6 000,-
2400 Leverandørgjeld* 6 000,-
*forbeholdt at det er leverandørfaktura her som bokføres. Denne kontoen kan erstattes med 1920 – bankinnskudd eller andre betalingskontoer, om det er kvitteringen som bokføres.

MVA ved leasing #

Det er ikke mva-fradrag for kostnader til personbil selv om man leaser denne i firmaet og bruker den i virksomheten. Leaser man derimot gjenstand/midler som brukes i avgiftspliktig virksomhet har man mva fradrag på dette. Eksempelvis: 

  • Varebil
  • Traktor
  • Lastebil

Merk! Dette kan også være alle typer masking og utstyr.


Leasing av maskiner og utstyr #

Når man leaser maskiner og utstyr bør man også bokføre dette mot en 64XX konto i regnskapet og fra Norsk Standard Kontoplan har man følgende alternativer; 

Tips! Om du leaser ulike maskiner og utstyr, så kan du opprette egne kontoer i 64XX klassen. Eksempelvis om du leier en pakkemaskin og en trykke maskin, så kan du opprette; 

  • 6401 Leie pakkemaskin
  • 6402 Leie trykkemaskin

På denne måten, får du en bedre oversikt over kostnadene du har hatt ved de ulike leasinavtalene.