Klar for din første faktura?

Gode rutiner for fakturering er svært viktig for deg som fakturerer dine kunder. Slurv på dette området gjør at du taper penger, for eksempel hvis du somler med å sende ut fakturaen eller med å følge opp hvis den ikke blir betalt.

Fakturaslurv #

Fakturaslurv kan for eksempel resultere i at du

  • Låner ut penger gratis
  • Oppfattes som useriøs
  • Skaper irritasjon hos kunder som forventer at fakturaen kommer

Hovedregelen bør være at du sender ut fakturaen straks varen eller tjenesten er levert. Et alternativ kan være at du har en fast dag hver uke hvor du sender alle fakturaer siden sist.

For noen år siden ble det for øvrig lovfestet at du som hovedregel skal sende faktura for levert vare eller tjeneste senest en måned etter levering.

Tilstrekkelig med dokumentasjon #

Ifølge skatteetaten er manglende spesifikasjoner av hvilken tjeneste/ produkt som er levert en typisk mangel på fakturaene fra norske bedrifter. ”Arbeid utført ifølge avtale” er et eksempel på en beskrivelse av ytelsens art og omfang som etter skattemyndighetenes tolkning er upresis. I tillegg opplever skattemyndighetene ofte at eventuelle underbilag mangler. 

Sørg for tilstrekkelig dokumentasjon av kjøp og salg. At bilagene er av god nok kvalitet er viktig for kontroll av ”fullstendighet i inntekter”, som skatteetaten uttrykker det.

Andre eksempler på dårlig bilagskvalitet:

  • Kjøper er ikke identifisert. Dette har betydning for å avgjøre fradragsretten
  • Organisasjonsnummer mangler, eller MVA bak organisasjonsnummeret mangler

Endre sendt faktura #

Av og til kan det skje at du skriver feil på en faktura og vil sende en ny faktura.

Det kan være at du:

  • Oppdager at du har skrevet feil pris
  • At du har glemt en tjeneste/vare som skulle være med
  • Eller det kan være andre årsaker til at du vil sende en ny faktura

NB! Du har ikke lov til å endre på utsendt faktura, eller slette den. Fakturaen må inn i regnskapet ditt med sitt tildelte nummer. 

Elektronisk fakturering #

Visste du at du kan sende fakturaen rett til din kundes mobil og/eller nettbank?

De alle fleste av oss ønsker å få regninger som eFaktura, og ikke på e-post eller som papirfaktura. Elektronisk fakturering er en funksjon du kan aktivere som lar deg sende og motta elektroniske fakturaer (EHF og eFaktura). Enklere for kundene dine, og du får raskere betalt. Les mer om fordelene her.