Hvordan avstemme Eiendeler

Ved kjøp over 15 000 kroner #

Ved kjøp av anleggsmidler (eiendeler) til en verdi over 15 000 kroner (eks mva) til bedriften, skal dette føres i balansen og avskrives over tid. Verdien av eiendelen reduseres i takt med verdifallet over den estimerte økonomiske levetiden. Verdifallet kostnadsføres som avskrivninger gjennom regnskapsåret (regnskapsmessige lineære avskrivninger). 

Anleggsmidler som koster mindre enn 15 000 kroner, kostnadsføres normalt på en resultatkonto.

Hvor lenge skal eiendeler avskrives? #

Det er regler om hvor lang tid eiendeler skal avskrives:

 • Lineær avskrivning
  • Brukes som regel i regnskapet og avskriver en eiendel delt på antall år eller måneder
   • Datautstyr minimum 3 år
   • Biler minimum 5 år
 • Saldoavskrivning
  • Bygninger 10% av gjenværende verdi

Se video for hvordan du avstemmer eiendeler #