Hva er regnskap?

Definisjon

Regnskap er en oversikt over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld.

Inntekter – kostander= resultat

Les også: Føre regnskap selv – hva må man kunne?

Hvorfor fører man regnskap? #

Regnskapet er et viktig verktøy for å se hvordan bedriften går økonomisk. Uten ordentlig oversikt kan bedriften fort gå konkurs. Det danner i tillegg grunnlaget for alt som skal sendes inn til myndigheten som for eksempel mva-oppgave, a-melding, skattemelding, næringsoppgave og lignende. 

Dobbelt bokholders prinsipp #

Når du bokfører skal den økonomiske transaksjonen alltid registreres på minst to kontoer. Dette kalles det dobbelt bokholderi. Prinsippet ligger til grunn for all bokføring. For at regnskapet skal være i balanse, må kjøps- og salgssummen alltid føres med like store beløp til debet (plussverdi) og kredit (minusverdi). Les mer om det her.