Hva er merverdiavgift?

Definisjon

Merverdiavgift (mva) er en avgift vi betaler til staten når vi kjøper varer eller tjenester. Når du er mva-pliktig som bedrift skal du kreve inn dette fra kundene du fakturerer på vegne av staten. Denne avgiften er inkludert i mer eller mindre alle varer og tjenester på markedet. 

Standardsatsene for mva er:

  • 25% – for de fleste varer eller tjenester
  • 15% – for mat og drikke
  • 12% – for persontransport, kinobilletter, utleie av rom, persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Noen bransjer og områder har egne satser. Du kan lese mer om det her.

Hva er forskjellen på utgående og inngående merverdiavgift? #

Det snakkes ofte om utgående og inngående mva, og det er viktig å være klar over forskjellen her. Mva som din bedrift har fakturert og krevd inn på vegne av staten (salg), er utgående mva. Mva som dine leverandører har fakturert din bedrift (kjøp), er inngående mva.

Usikker på om du er mva-pliktig? Les mer om det her.