Hva er et årsoppgjør?

Årsoppgjør enkelt forklart #

Når vi snakker om årsoppgjør handler det ofte to forhold:

Den regnskapsmessige siden. Du må levere et årsregnskap til Brønnøysund med resultat og balanse, noter og eventuell årsberetning. Regnskapet blir offentlig tilgjengelig, og viser hvordan det går med bedriften din. Dette gjelder i hovedsak AS.

Den skattemessige siden. Du må levere ligningspapirer (skattemelding, næringsoppgave og og andre skjemaer) som brukes for å vise myndighetene hva du skal skatte av. 

Noen begreper enkelt forklart:

  • Årsoppgjør / årsavslutning er prosessen med å avstemme og avslutte regnskapet, og levere inn alle nødvendige dokumenter. Som skattemelding, næringsoppgave, og årsregnskapet til Brønnøysund.
  • Årsoppgave er dokumentasjon på hva som har skjedd i løpet av et år. Du får for eksempel en årsoppgave fra banken din på bankkontoer, lån osv.

Hva er fristene for årsoppgjøret? #

  • Skattemelding og næringsoppgave 31. mai 2021
  • Utarbeidelse av årsregnskapet 30. Juni 2021
  • Innlevering av årsregnskapet 31. juli 2021 

Tips!

Det er alltid greit å være tidlig ute, slik at du rekker å rette opp eventuelle feil før fristen. Samt at vi anbefaler å sende inn regnskapet til Brønnøysund samtidig med skattemeldingen og næringsoppgaven. Slik at dette ikke går i glemmeboka i juli.