Hva er årsberetning

Definisjon

En årsberetning er en rapport som beskriver et selskaps tilstand. Årsberetningen er ikke en del av årsregnskapet, men kommer i tillegg. Årsberetningen må være godkjent av styret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt.

Hvem skal levere årsberetning? #

Dersom du har en regnskapspliktig bedrift som etter regnskapsloven ikke defineres som «små foretak» må du utarbeide en årsberetning. Dette betyr blant annet at du har en salgsinntekt på over 70 millioner kroner. De fleste regnskapspliktige bedrifter anses som små i regnskapsmessig forstand, og trenger dermed ikke levere årsberetning.

Hva skal en årsberetning inneholde?  #

En årsberetningen er en redegjørelse fra styret og daglig leder som beskriver utviklingen i bedriften og forutsetninger for fortsatt drift. 

Blant annet skal du beskrive følgende:

  • Bedriftens art og hvor denne drives
  • Utviklingen og resultatet samt sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer
  • Finansielle og ikke finansielle resultatindikatorer
  • Redegjørelse for framtidig utvikling
  • Forutsetninger for fortsatt drift
  • Forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap

Uttømmende informasjon om hva som skal være med i årsberetningen finnes i regnskapsloven.

Underskrift av årsregnskap og årsberetning #

Dersom bedriften har styre, skal alle styremedlemmer skrive under årsregnskapet. Har virksomheten daglig leder, skal også denne skrive under. Har bedriften verken styre eller daglig leder, skal alle deltakerne skrive under. 

Innsending #

Dersom bedriften er pliktig til å utarbeide en årsberetning, sendes til Regnskapsregisteret i Brønnøysund sammen med årsregnskapet gjennom Altinn.