Hva er årsavslutning?

Definisjon

Årsavslutning er selve handlingen av å avslutte et regnskapsår. 

Før du går i gang i med selve årsregnskapet er det viktig å foreta en årsavslutning. Dette innebærer at du gjennomgår ulike sjekkpunkter i regnskapet og «stenger ned» forrige regnskapsår. Det som er viktig i årsavslutningen er å gå gjennom regnskapet, finne og lukke åpne poster (reskontro) og se til at regnskapet er klart for videre behandling.

Årsavslutningen er ikke noe som skal sendes inn, men er et viktig punkt for det videre arbeidet med årsregnskapet. 

Enkel sjekkliste for årsoppgjøret #

Gjør ferdige regnskapet  #

  • Sjekk at alle fakturaer og bidrag er lagt, og alle kjøp og salg er registrert, i regnskapet ditt.
  • Sjekk at du har oversikt over alle avtaler mellom aksjonærer og selskapet.
  • Periodiser, som vil si å føre inntekter og kostnader i riktig periode. 
  • Avskrive. Når du har avskrivning i regnskapet, skal du legge ved skjema for dette med skattemeldingen.
  • Balansen i regnskapet – se over og dokumenter at dette stemmer. 
  • Se over regnskapet, og se sjekk at alt er korrekt. 

Gjør alle nødvendige dokumenter klare (ligningspapirer)  #

Husk! Husk at du må sende inn skattemelding og næringsoppgaver selv om du ikke har hatt noe drift, eller hvis du holder på å avvikle selskapet.

Forskjell mellom årsregnskap og ligningspapirer #

Ligningspapirene følger skatteloven, mens årsregnskapet følger regnskapsloven. Som oftest vil de to lovverkene være like, men det finnes unntak, som når det gjelder avskrivning. Du må bruke saldoavskrivning i ligningspapirene, men kan bruke lineær avskrivning i årsregnskapet.

Så når du lager ligningspapirer og årsregnskap, kan du ende opp med ulike skattebeløp. De forskjellene vil utjevnes over tid fordi totalbeløpet du skatter av er likt, men er bare fordelt ulikt over årene.

Noteopplysninger #

Noter er en beskrivelse av ulike kontoer i regnskapet. Det er ikke alle selskaper som trenger å legge til opplysninger for alle beløpene i årsregnskapet, men det er noen obligatoriske poster. Du kan se flere eksempler på noteopplysninger her.

Årsberetning #

Årsberetning er en del av årsregnskapet som du kun skal levere hvis aksjeselskapet ditt tjener mer enn 70 millioner i året. Les mer om årsberetning

Fullstendig sjekkliste og gjennomgang #

For deg som driver ENK
For deg som driver AS