Kjørebok

For å få oversikt over kjøring som er gjort i forbindelse med jobb eller med arbeidsgivers kjøretøy kan man bruke en kjørebok. 

Kjørebok brukes som oftest ved kjøring av bil, men kan også dreie seg om andre type kjøretøy. 

Grunnen til at man fører kjørebok er for at arbeidsgiver skal kunne få fradrag og kompensere den ansatte skattefritt, eller for innhaver av enkeltpersonforetak som kan kreve fradrag i skatt. 

Ved kontroll av regnskapet, kan også kjørebok brukes til å dokumentere antall kjørt kilometer. 

Denne dokumentasjonen skal inneholde: 

  • Dato for kjøring
  • Hvor du har kjørt til og fra
  • Antall kilometer
  • Formålet med reisen

Merk! Selv om det ikke finnes andre praktiske alternativer for å dokumentere at kjøringen har funnet sted, er det ikke pålagt å føre kjørebok. Du må også kunne dokumentere kjøringen for å få rett til fradrag, men i teorien kan man bruke noe annet enn kjørebok til dokumentasjon.

Hvorfor føre kjørebok? #

Om du er innhaver for enkeltpersonforetak kan du få skattefradrag for kjøring basert på antall kjørte kilometer. Kjøreboken brukes da som vedlegg for bokføring av dette fradraget i regnskapet. 

Noen bruker en bil kun i bedriften (og ikke privat i det hele tatt), og da kan man få fradrag for bilutgiftene etter kvittering i stedet for kilometerfradrag. Da kan kjøreboken brukes til å dokumentere at bilen ikke har vært brukt til private formål, og kun yrkeskjøring.

Om en ansatt bruker sin private bil i yrkeskjøring, kan de få utbetalt kilometergodtgjørelse. Denne godtgjørelsen er skattefri (opp til visse grenser), og kjøringen må dokumenteres. 

Når selskapet eier bilen, kan kjøreboken brukes til å dokumentere eventuell privat bilbruk av yrkesbilen.


Hva er elektronisk kjørebok? #

En kjørebok som bruker en fastmontert GPS til å registrere kjøringen betegnes som elektronisk kjørebok. 

En spesialregel for varebil klasse 2 krever eksempelvis en elektronisk kjørebok for å dokumentere når bilen er brukt privat av ansatt. 

Elektronisk kjørebok kan også ellers brukes frivillig i andre selskaper.


Last ned gratis kjørebok mal #

Vi har laget en mal for kjørebok du kan laste ned gratis.


Gjør det enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både ny næringsoppgave og skattemelding og årsregnskap direkte fra programmet.