Feriepenger

Ferie man som arbeidstaker tar, er i utgangspunktet regnet som fritid uten lønn. 

Av ferieloven, har arbeidstakere rett til feriepenger, som erstatter manglende lønn under ferien. Feriepengene beregnes og trekkes fra lønnen i løpet av året før, gjerne kalt opptjeningsåret. Feriepenger er dermed ikke en ekstra betaling fra arbeidsgiver. 

Hvis du ikke var i jobb året før, har du heller ikke tjent opp feriepenger. Men du har likevel rett til feriedager. Du har da ikke rukket å spare opp feriepenger fra året før, så feriedagene blir da ubetalte. 

I følge ferieloven er har man som arbeidstaker rett til 25 virkedager med ferie i løpet av året. Da er lørdager medregnet, men ikke søndager eller andre lovbestemte helge- eller høytidsdager. Dermed blir de 25 virkedagene det samme som 4 uker med 6 virkedager, pluss en dag. Ut av disse har man  krav på 3 uker sammenhengende ferie i feriemånedene juni, juli og august. Mange arbeidstaker er omfattet av en tariffavtale eller annen avtale, som gir rett til fem ukers ferie. Denne ekstra ferien er en del av lønnsoppgjøret mellom partene, og følger ikke av ferieloven.

Dette innebærer da en tilsvarende forhøyelse av feriepenger satsen, slik at den ordinære satsen blir 12 %. Feriepengene skal være på minimum 10,2% av feriepengegrunnlaget, og ansatte over 60 år skal ha 12,5%. 

Feriepenger er skattbar inntekt fordi det regnes som en del av inntekten. Det som vanligvis skjer er at man betaler litt mer skatt resten av året, slik at det ikke trekkes skatt de måneden(e) man faktisk får utbetalt feriepengene. 

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Det mest vanlige er imidlertid at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni. Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale.

Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.