Utlignet skatt og betalbar skatt

For å forklare enkelt hva forskjellen på utlignet skatt og betalbar skatt er; 

Utlignet skatt = Skatt du faktisk skal betale. Basert på det du har tjent i løpet av året. 
Betalbar skatt = Skatt du forventer å skulle betale. Basert på det du forventer å tjene i løpet av året. 

Summen på utlignet skatt og betalbar skatt kan være ulike.
Årsaken til dette er at den utlignede skatten baserer seg på hva bedriften tjente i året som gikk, altså resultatet, men tar i tillegg høyde for skattefradragene du har fått. 

Utlignet skatt kan derfor være høyere eller lavere enn det som ble forventet. 
Man vil ikke manuelt bokføre den utlignede skatten i regnskapet, men den er en del av bokføringen av skatteoppgjøret ved slutten av året.


Utlignet skatt for enkeltpersonforetak #

Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger i året. Det betyr at du betaler skatt i det året du tjener pengene. 

Når du nettopp har startet enkeltpersonforetaket, må du melde fra til Skatteetaten hva du forventer at overskuddet skal være første året, og deretter beregner de hva du skal betale i forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende. 

Enkeltpersonforetak finner også den utlignede skatten i skatteoppgjøret og kan da enten få skatt til gode eller restskatt å betale, akkurat slik som privatpersoner. 

Om du har betalt for lite skatt, så kan du betale det som kalles for tilleggsforskudd innen 31.mai etter regnskapsåret. Da vil du slippe å betale rentene for restskatt. 

Les mer om skatt for enkeltpersonforetak


Utlignet skatt for aksjeselskap #

Aksjeselskap betaler skatt av overskuddet mellom 15. Februar og 15.april i året etter regnskapsåret. Dersom du får et høyere overskudd enn forventet, og har meldt dette til Skatteetaten, kan du betale et tilleggsforskudd innen 31.mai. 

Når du får skatteoppgjøret mellom august og oktober, vil Skatteetaten utføre følgende beregning: 

Utlignet skatt – Betalt skatt/forskuddsskatt = Restskatt eller skatt til gode. 

Les mer om skatt for aksjeselskap


Gjør det enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.