Skog og tømmerkonto for enkeltpersonforetak

Tømmerkonto er en måte å beskatte skogbruksinntekt som gir skogeier mulighet til å inntektsføre tømmerinntekter, på samme metode som gevinst- og tapskonto.
Skogfond er en lovpålagt fondavsetning som skal sikre at skogeier har midler til å finansiere investeringer i egen skog. Pengene på skogfondkontoen følger skogeiendommen og tilhører skogeier.

Denne artikkelen forklarer litt rundt temaet skogfond og tømmerkonto, bokføringen og innsendingen av dette i årsoppgjøret for enkeltpersonforetak

Når du fyller ut næringsspesifikasjonen for enkeltpersonforetaket, behøver du å legge til temaet «Skogfond og tømmerkonto». Dersom du eier skog i flere kommuner, må man legge til et kort for hver kommune.

Bokføring i regnskapet

Som enkeltpersonforetak med plikt 1 (tidligere næringsoppgave 1, og ingen årsregnskap) er det viktig at du bokfører lik verdi i regnskapet, som du rapporterer inn i næringsspesifikasjonen. Inntekter og kostnader føres helt ordinært frem til årsavslutningen, og deretter overføres overskuddet/underskuddet til tømmerkonto på slutten av året. Under vil du kunne se eksempel på skogfond og tømmerkonto for enkeltpersonforetak og bokføringen i regnskapet.

Obs! Enkelte inntekter skal holdes utenom tømmerkontoen, dette gjelder feks utleie av skogshusvær, jakt- og fiskeinntekter ol. Disse skal direkte inntektsføres i året

Overskudd

Overskudd fra skogbrukvirksomheten kan enten inntektsføres i inntektsåret eller overføres på tømmerkonto. Overskudd fra skogbruk som er overført til tømmerkonto skal føres på konto 7910 i resultatregnskapet.

Inntekten fra tømmerkontoen skal minimum inntektsføres med 20% hvert år, og kan inntektsføres opp til 100% dersom dette er ønskelig.

Eksempel på bokføring.

Overføring til tømmerkonto med dato 31.12.ÅÅÅÅ
Overskuddet på skogbruk er 40 000 kroner i inntektsåret. Bilagene vil da se slik ut:

KontoDebetKredit
2098 Positiv tømmerkonto40 000,-
7910 Overført til tømmerkonto40 000,-
Obs! kontoplan kan variere ut i fra hvilket system du bruker vi går ut i fra kontoplanen i eAccounting

Inntektsføring av overskudd på tømmerkonto med dato 31.12.ÅÅÅÅ
I dette eksempelet var det inngående saldo på tømmer konto 50 000 og det var et overskudd på 40 000 kroner. Det vil si at man må i dette eksempelet inntektsføre minimum 20% av 90 000 kroner. Dersom vi velger å inntektsføre minimummet 20% så bokfører vi følgende:

KontoDebetKredit
2098 Positiv tømmerkonto18 000,-
3915 Årets inntekt/kostnad fra tømmerkonto18 000,-
Obs! kontoplan kan variere ut i fra hvilket system du bruker vi går ut i fra kontoplanen i eAccounting

Underskudd

Underskudd skal alltid føres på tømmerkonto og kan ikke kostnadsføres 100% i inntektsåret.

Overføring til tømmerkonto med dato 31.12.ÅÅÅÅ
Underskuddet på skogbruket er 12 000 kroner i inntektsåret. Bilaget vil da se slik ut:

KontoDebetKredit
1299 Negativ tømmerkonto12 000,-
7910 Overført til tømmerkonto12 000,-
Obs! kontoplan kan variere ut i fra hvilket system du bruker vi går ut i fra kontoplanen i eAccounting

Fradragsføring av underskudd på tømmerkonto med dato 31.12.ÅÅÅÅ
I dette eksempelet var den inngående saldo på negativ tømmerkonto på 20 000 kroner. Det vil si at man kan i dette eksempelet fradragsføre opp til 20% av 32 000 kroner. Dersom man velger å fradragsføre den maksimale satsen på 20% så fører man slik:

KontoDebetKredit
1299 Negativ tømmerkonto6 400,-
3915 Årets inntekt/kostnad fra tømmerkonto6 400,-
Obs! kontoplan kan variere ut i fra hvilket system du bruker vi går ut i fra kontoplanen i eAccounting


Næringsspesifikasjon i eAccountings skattemodul

For å aktivere skjemaet for skogfond og tømmerkonto, må man åpne skattemodulen og gå til foretaksopplysninger og deretter huke av for primærnæring og skogbruk slik som vist på bildet nedenfor:

Når dette er gjort, legger man inn informasjonen under Skogbruksopplysninger og tømmerkonto.
Dersom man legger inn informasjonen som er brukt tidligere i eksemplene, vil det se slik ut:

Overskudd

Underskudd


Næringsspesifikasjon i manuell innsending

Dersom du skal sende inn manuelt i skatteetaten, kan du lese mer om hvordan man legger til skogfond og tømmerkonto for enkeltmannsforetak på skatteetatens sider