Skattemelding og næringsopplysninger

Som eier av et selskap plikter du å sende inn skattemelding og næringsopplysninger. Vi skal videre ta en titt på hva dette innebærer og hvor det skal leveres. 

Hva er skattemelding? #

Definisjon

Skattemeldingen er en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld for ett kalenderår.

Om du driver et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap så plikter du å levere inn skattemelding for næringsdrivende. Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år. Hvis du driver enkeltpersonforetak så erstatter skattemelding for næringsdrivende den personlige skattemeldingen (tildligere kalt selvangivelse), mens hvis du driver et aksjeselskap så er skattemeldingen frittstående for selskapet. 

Skattemeldingen skal gi en oversikt over poster som påvirker hvor mye selskapet plikter å skatte (skatteoppgjøret) til Staten. Det er derfor viktig å fylle denne ut nøye for å slippe tilleggsskatt som du kan bli tillagt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger

Under finner du linker til innsending av skattemelding for:
Enkeltpersonforetak
Aksjeselskap

Ny skattemelding for næringsdrivende #

Med oppstart fra 2022 og med krav fra og med 2023 vil alle selskapet måtte sende inn skattemelding i et standardisert format fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Dette betyr at hvis du ikke allerede benytter et regnskapsprogram så er det anbefalt å skaffe dette for regnskapet som skal leveres i 2023.

Mer informasjon finnes på skatteetaten sine nettsider:
Innsending av skattemelding fra system blir hovedløsning for næringsdrivende
Ny skattemelding for næringsdrivende