Skattemelding og næringsoppgave

Som eier av et selskap plikter du å sende inn skattemelding og næringsoppgave. Vi skal videre ta en titt på hva dette innebærer og hvor det skal leveres. 

Hva er skattemelding? #

Definisjon

Skattemeldingen er en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld for ett kalenderår.

Om du driver et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap så plikter du å levere inn skattemelding for næringsdrivende. Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år. Hvis du driver enkeltpersonforetak så erstatter skattemelding for næringsdrivende den personlige skattemeldingen (tildligere kalt selvangivelse), mens hvis du driver et aksjeselskap så er skattemeldingen frittstående for selskapet. 

Skattemeldingen skal gi en oversikt over poster som påvirker hvor mye selskapet plikter å skatte (skatteoppgjøret) til Staten. Det er derfor viktig å fylle denne ut nøye for å slippe tilleggsskatt som du kan bli tillagt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger

Under finner du linker til innsending av skattemelding for:
Enkeltpersonforetak
Aksjeselskap

Ny skattemelding for næringsdrivende #

Med oppstart fra 2022 og med krav fra og med 2023 vil alle selskapet måtte sende inn skattemelding i et standardisert format fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Dette betyr at hvis du ikke allerede benytter et regnskapsprogram så er det anbefalt å skaffe dette for regnskapet som skal leveres i 2022.

Mer informasjon finnes på skatteetaten sine nettsider:
Innsending av skattemelding fra system blir hovedløsning for næringsdrivende
Ny skattemelding for næringsdrivende

Hva er næringsoppgave? #

Definisjon

Næringsoppgave er en oversikt over hovedpostene i resultat- og balanseregnskapet som alle næringsdrivende må å sende inn sammen med skattemeldingen.


Næringsoppgaven er altså er økonomisk oppgjør som viser en oversikt over hovedpostene til selskapet ditt. Oppgaven viser til slutt en fullstendig oversikt over resultatet som skal føres og sendes inn i selvangivelsen. 

Fristen for innlevering av næringsoppgave er den samme som med skattemeldingen, 31. Mai. hver år. 

Næringsoppgave 1 og næringsoppgave 2 #

Det finnes to ulike næringsoppgaver som varierer i innhold og kompleksitet. Næringsoppgave 1 er en forenklet versjon av næringsoppgave 2. Hvilken oppgave du skal levere for din bedrift avhenger av om du er regnskapspliktig (link) eller bokføringspliktig (link). I all hovedsak skal samvirkelag, enkeltpersoner og DA/ANS levere næringsoppgave 1 mens større aksjeselskaper eller enkeltpersonforetak med eiendeler på over 20 millioner skal levere næringsoppgave 2.

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) med brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller lavere i året, er fritatt fra å levere næringsoppgave

Innlevering av næringsoppgave gjøres på skatteetatens sider:
Innlevering av Næringsoppgave 1
Innlevering av Næringsoppgave 2

Skatteetaten har også utarbeidet egne hjelpedokumenter for innlevering av næringsoppgavene:
Hjelp til utfylling av næringsoppgave 1
Hjelp til utfylling av næringsoppgave 2

Gjør det automatisk i Visma eAccounting #

Vi vet at regnskap må være enkelt. Derfor har vi laget Visma eAccounting, et regnskapsprogram som forenkler og effektiviserer oppgaver gjennom smarte funksjoner og automatisering.