15 smarte fradrag for enkeltpersonforetak

Lurer du på hvilke fradrag som gjelder for enkeltpersonforetak ? Se vår detaljerte oversikt for å sikre at du får med alle fradrag du har krav på!

Et enkeltpersonforetak har rett på fradrag for de aller fleste utgiftene som er knyttet til bedriften, men det kreves at en kan vise til en gyldig kvittering eller faktura. For at kostnadene skal få en skattemessig effekt må de føres i regnskapet.

Alle kostnadene som føres i regnskapet bidrar til å redusere overskuddet til en bedrift, og vil derfor bidra til mindre skatt. Det er viktig at utgiftene som bokføres faktisk er knyttet mer til bedriften og ikke til privat bruk. Det vil si at det vesentlige av bruken er i bedriften (over 50% av bruken). Alle kostnadene som er nødvendige for å skaffe inntekter kan kostnadsføres i regnskapet.

Kontor #

Det finnes ulike metoder å registrere fradrag for enkeltpersonforetak og bruk av kontor. Se beskrivelse på de ulike fradragene for kontor i for deg med ENK.

Når du har kontor i leide lokaler, utenfor eget hjem, gir det fullt fradragsrett for kostnadene til kontoret.

Sørg for at du har bokført leien av kontor i regnskapet. I Visma eAccounting bokføres dette mot konto 6300 Leie lokaler.

Hvis du benytter en del av din bolig utelukkende til hjemmekonto, kan du ha krav på fradrag. Bruker du et rom i boligen kombinert som arbeidsrom og eksempelvis stue eller soverom, regnes ikke dette som hjemmekontor. Les mer om fradraget på skatteetatens side.

Det er strenge regler rundt føring av hjemmekontor.
Om man har hjemmekontor i «Fritaksbehandlet bolig», og et rom/del som utelukkende brukes til selskapet/næringen og det ikke er kombinert bruk så kan man kreve et fradrag på 1 850,- per år (sats fra skattedirektoratet 2021)

Fritaksbehandlet bolig

Du har benyttet minst 50% av boligen selv i minst 6 av 12 måneder i året.

Du kan alternativt få fradrag for faktiske utgifter til hjemmekontor. Altså alle direkte kostnader på kontoret, samt prosentvis andel i forhold til areal og leieverdi på forsikring, kommunale avgifter, ytre vedlikehold o.l. Har du eksempelvis hjemmekontor i 20% av boligen, kan du få fradrag på 20% av kostnadene til leie og strøm.
Har du hjemmekontor i leid bolig, gjelder dette også deg. Ettersom det er lett å trå feil her, anbefaler vi å kontakte skatteetaten på tlf 800 80 000 for å få hjelp til dette.

Merk! Ved salg av bolig med gevinst, vil den delen av gevinst som gjelder hjemmekontoret bli skattepliktig.
Vi tipser derfor om at hvis boligen skal selges, og det ser ut til å bli gevinst, så behøver du ikke å kostnadsføre hjemmekontor de siste 12 månedene.
Les mer på skatteetatens sider.


Bruk av bil #

Bilutgifter i et enkeltpersonforetak kan føres på forskjellige metoder, avhengig av hvor mye du bruker bilen, eller om du eier, leier eller leaser den. 

Det er viktig å huske at dersom du har en næringsbil og kostnadsfører faktiske utgifter og bruker denne bilen privat, så må du skatte av den private bruken.

Skatteetaten har satt en skille på om du kjører mer eller mindre enn 6000 km med privatbil i næring, og reglene er ulike for om det kjøres under 6000 km eller over 6000 km.
Nedenfor vil du kunne se beskrivelse av de ulike fradragene du som enkeltpersonforetak kan få, for bil kostnader.

Du som privatperson disponerer en bil og kjører den under 6000 km pr år i næringen. Dette er den mest vanlige metoden å bokføre utgifter for bil i ENK. Du legger inn et fast kronebeløp per kilometer (3,5 kr/km) som er kjørt i jobbsammenheng og ikke noen faktiske utgifter. Du vil da kun få fradrag på 3,5kr x km.

 • 3.50 kr pr km du kjører i næringen 
 • Kjøring i næring betyr når du bruker bilen din fra fast kontorsted til feks en kunde, leverandør mm. 
 • Det betyr ikke kjøring fra ditt hjem til kontor/jobb. 
 • Det finnes ikke noe bunnfradrag eller minstesum. (Har du kjørt 100km så blir regnestykket 100 x 3,50 = 350 kr)
 • Du kan også legge inn bompenger, parkering, ferge eller piggdekkavgift som oppstår på en kjøretur i næring (som du krever 3,50 kr per km for).
 • Bilen trenger ikke å være eid av deg. Den kan være lånt privat fra andre enn deg, feks fra ektefelle, samboer eller venn. 
 • Dersom du kjøper ekstrautstyr til bilen for å bruke i foretaket kan dette føres som et vanlig kjøp dersom du bruker ekstrautstyret mer enn 50% i næringen.
 • Du kan ikke kreve fradrag for faktisk kostander knyttet til bilen som feks drivstoff, reparasjoner, årsavgift eller forsikring.
 • Kostnader til reparasjon og egenandel/bonustap på forsikring kan kreves dersom det skyldes noe som skjedde i en ulykke på en kjøretur som er i næring.
 • Du kan ikke kreve fradrag for reiser til og fra hjem/vanlig jobbsted. 
 • Bilen skal ikke være registrert som en eiendel i foretaket, leid eller leaset. Da må det heller føres som vist i punktene senere i artikkelen.

Vi anbefaler å bruke siste dato i måneden når du bokfører antall kilometer ganger fast kronebeløp (3,5). Eksempelvis om du skal bokføre hvor du har kjørt 100 km i næring med privatbil, så kan dette føres slik:

KontoDebetKredit
7080 Bilkostnader, bruk av privatbil i næring350
2060 privatuttak / 1920 Bankinnskudd350

Dersom du iløpet av året kjører mer enn 6000km, eller kjøringen i næring utgjør mer enn halvparten av totalbruken kan du ikke kreve 3,50 kr per km. Dette regnes da som en yrkesbil/næringsbil. Bilen må da registreres som en eiendel i regnskapet og alle faktiske utgifter må bokføres. Du vil da få fradrag på avskrivninger og kostnader med bilen.
NB! Det er viktig at du også registrerer kjøpet av eiendelen i regnskaper. Les mer om eiendeler Her

Alle utgifter knyttet til Drivstoff, forsikring, vedlikehold og avskrivning på bilen må bokføres i regnskapet, både de som gjelder privat kjøring og yrkeskjøring. Dette er fordi du vil tilbakeføre kostnaden ved privatbruk i henhold til standard satser. 

Utgifter knyttet til ferge, parkering, bompenger og piggdekkavgift er ikke en del av den standard fordelingen av privatbruk og yrkesbruk, så disse skal kun legges inn i foretaket dersom de skjer på en reise i yrkessammenheng. 

Vanlige kontoer å bruke for utgifter er:

KontoType Kostnad
7000 Drivstoff TransportmidlerBensin/Diesel
7020 Vedlikehold TransportmidlerService- Verkstedkostnader
7040 Forsikring og avgift transportmidlerForsikringer
7090 Annen kostnad transportmidlerAndre kostnader (ex. bompengebrikke)
7140 Reisekostnader, ikke opplysningspliktigParkering, ferge m.m

Dersom du bruker denne bilen privat, så må du som privatperson skatte for dette. 

Den private delen må i dette tilfellet “Tilbakeføres” . Les mer om dette på skatteetatens sider. 

Bokføringen av tilbakeføringen gjøres i et manuelt bilag slik:

KontoDebetKredit
2075 tilbakeføring av privatbruk av næringbilXX
7099 tilbakeføring av privatbruk av næringsbilxx

Om du bruker Visma eAccounting skatt, så kan du fylle ut Bruk av bilskjema og du vil da under Privat bruk få kalkulert riktig saldo som skal tilbakeføres.

Dersom bilen er en yrkesbil/næringbil, så får man ikke 3,5 kr /km i bilgodtgjørelse, men skal bokføre bilen som en eiendel i regnskapet. Du vil da få fradrag på faktiske utgifter og avskrivninger.

Bruker dere bilen privat, så må den private bruken tilbakeføres i regnskapet.

Alle utgifter knyttet til Drivstoff, forsikring, vedlikehold og avskrivning på bilen må bokføres i regnskapet, både de som gjelder privat kjøring og yrkeskjøring. Dette er fordi du vil tilbakeføre kostnaden ved privatbruk i henhold til standard satser. 

Utgifter knyttet til ferge, parkering, bompenger og piggdekkavgift er ikke en del av den standard fordelingen av privatbruk og yrkesbruk, så disse skal kun legges inn i foretaket dersom de skjer på en reise i yrkessammenheng. 

Vanlige kontoer å bruke for utgifter er:

KontoType Kostnad
7000 Drivstoff TransportmidlerBensin/Diesel
7020 Vedlikehold TransportmidlerService- Verkstedkostnader
7040 Forsikring og avgift transportmidlerForsikringer
7090 Annen kostnad transportmidlerAndre kostnader (ex. bompengebrikke)
7140 Reisekostnader, ikke opplysningspliktigParkering, ferge m.m

Dersom du bruker denne bilen privat, så må du som privatperson skatte for dette. 

Den private delen må i dette tilfellet “Tilbakeføres” . Les mer om dette på skatteetatens sider. 

Bokføringen av tilbakeføringen gjøres i et manuelt bilag slik:

KontoDebetKredit
2075 tilbakeføring av privatbruk av næringbilXX
7099 tilbakeføring av privatbruk av næringsbilxx

Om du bruker Visma eAccounting skatt, så kan du fylle ut Bruk av bilskjema og du vil da under Privat bruk få kalkulert riktig saldo som skal tilbakeføres.


Telefon, internett og lignende #

Du kan trekke fra utgifter for mobilabonnement og Internett i ditt enkeltpersonforetak. 

Vanligvis er det en privat del av dette som du dekker selv og ikke får fradrag for. Du registrerer dermed utgiftene som normalt kjøp, og den private bruken trekker du først i fra når du skal kjøre årsavslutning. 

Hvis du er mva-registrert, må du i tillegg dele opp mva på kjøpet slik at du skiller mellom privat og næring.

Du fører hele faktura på utgifter til abonnement på kostnadskonto som passer best.

KontoType kostnad
6900 Telefon / 6903 MobiltelefonMobil. og telefonkostnader
6907 DatakommunikasjonInternett
6909 Annen telekommunikasjonAnnen elektronisk kommunikasjon

For de fleste enkeltpersonforetak kan du ikke kreve fradrag for utgiftene for den fysiske telefonen.
Du kan kun registrere telefonen som et kjøp i eAccounting dersom telefonen brukes minst 50% i næringen.
Det vil si at du benytter telefonen mer i selskapet ditt enn du benytter den privat. Det er her ikke snakk om bruk som kun i å ringe, men all bruk som mobildata osv. Dersom dette er tilfelle så kan du registrere kjøpet av telefonen i regnskapet. 

Hvis foretaket ikke er mva-registrert føres kostnadene på ordinær måte 

Om foretaket er mva-registrert må du ta et estimat på hvor stor del av abonnementet /telefonen som er privat, og hvilken del er innenfor næring. 

Du vil da kun få mva fradrag på delen som tilhører næringen, og må bruke en fordelingsnøkkel for forholdsmessig mva. 

Les her om hvordan dette gjøres i eAccounting

Registrerer du Internett- og Mobilabonnement i regnskapet, og du bruker kombinert privat og for næring, så er det viktig at du tilbakefører kostnaden for privat bruken ettersom du ikke får fradrag for dette.

Dette bokføres slik:

KontoDebetKredit
7098 Private kostnader til elektronisk kommunikasjon4392
2068 Private kostnader til elektronisk kommunikasjon4392
Mangler du noen av disse kontoene i kontoplanen, så kan du legge disse til.

Om selskapet har et eget abonnement eller telefon som utelukkende brukes i selskapet, kan man få fradrag for alle kostnader. Du må kunne sannsynliggjøre dette for skatteetaten og det er som regel kun aktuelt når innhaver av selskapet har to mobilabonnementer. Det er også vanskelig å bevise at Internett ikke er brukt privat.


Programvarer og markedsføring #

Du må huske å bokføre fradrag for programvarer og markedsføring som brukes i selskapet ditt. Om dette er noe som utelukkende brukes i selskapet vil du få fullt fradrag for kostnaden.

Når du bokfører kjøpet av programvaren så kan du benytte deg av ulike kontoer, men om verdien overstiger 15 000 eks. mva, så må programvaren registreres som en eiendel.

Lisens til programvarer kan bokføres mot 6420 – Leie datasystemer. Kostnad for Visma eAccounting kan også bokføres mot denne kontoen.

Om du betaler for reklame, annonser eller har kjøpt inn reklameartikler så kan kostnad føres mot konto 7320 Reklamekostnader. Du vil da få fult fradrag for kostnaden.


Reiseutgifter #

I et enkeltpersonforetak kan du få fradrag for utgifter du har på reise, om reisen er knyttet til foretaket og ikke en privat reise.
Noter formålet med reisen og navnet på personen(e) som har vært på reise på kvitteringen eller i kommentarfeltet når du legger inn kostnadene i ditt regnskap.

Overnatting på hotell eller andre overnattingssteder gir deg rett til fradrag.
Om frokost er inkludert, er det viktig at man registrerer 0% mva på denne delen, ettersom man ikke får fradrag for mva på mat i bedriften. Man kan føre dette som en kostnad mot 7140 – Reisekostnader ikke oppgavepliktig.

Reise med tog, fly, taxi og båt vil også gi rett til fradrag dersom det er i forbindelse med yrkesreise. Man kan føre dette som en kostnad mot 7140 – Reisekostnader ikke oppgavepliktig.

Du kan få fradrag for kostnader til Biletter, parkering, bompenger og ferge i forbindelse med yrkeskjøring eller yrkesreise.
Ved parkometer og bompenger kan det være vanskelig å fremskaffe kvittering, men du kan få fradrag så lenge dette er basert på noteringer over faktiske utlegg.

Om utgiftene også foregår i forbindelse med private reiser, får du kun fradrag for det som brukes i forbindelse med yrket ditt.
Slike utgifter kan bokføres mot 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

Hvis du foretar private reiser til og fra jobb hver dag, kan du ikke få fradrag på piggdekkgebyr. Bot for å ikke ha betalt piggdekkgebyr dekkes ikke siden det regnes for å ha overveiende straffelignende karakter.


Eiendeler og avskrivning #

Når man kjøper noe og legger dette inn i regnskapet, fører man som regel dette på en kostnadskonto og får fullt fradrag i kjøpsåret.
Eiendeler bokfører man mot en eiendelskonto og avskriver. Avskrivning betyr at kostnaden gir delvis fradrag over flere år.

Du må registrere kjøpet som en eiendel dersom disse 3 vilkårene er oppfylt:

 1. Kostnaden er over 15 000,- kr eks .mva (det vil si 15 000,- + mva)
 2. Det du har kjøpt er ment å vare i tre år eller mer
 3. Du skal bruke dette i foretaket, ikke selge videre.

Det er viktig at du påser at du registrerer alle relevante bilag til eiendelen i regnskapet ditt. Dette inkluderer;

 • Kjøp/Salg av eiendel
 • Avskrivning
 • Andre endringer og endring i verdi

Eiendelen må også være riktig bokført i regnskapet, og du bør bruke eiendelskonto som er riktig i henhold til saldogruppen.

Nedenfor vil du kunne se en oversikt over de vanligste eiendelskontoene og hvilke saldogruppene de tilhører. Vi har også gitt et par eksempler på typiske føringer for kjøp, salg og avskrivning.

SaldogruppeSatsEiendelskonto
a Kontormaskiner o.l 30%1280
b Ervervet forretningsverdi (immaterielle eiendeler f.eks goodwill) 20%1080
c1 Varebiler, drosje biler 24%1235
c2 Vogntog, lastebil, busser og varebil med nullutslipp 30%1239
d Personbiler, traktorer, andre maskinger redskaper m.v20%1230 /1250
e skip, fartøy, rigger m.v14%1220
i. forretningsbygg 2%1100
Se alle satser

Om du har kjøpt en personbil, og bilen koster 234 000 inklusiv mva, så blir føringen på kjøpet slik:

Om du er MVA pliktig

KontoMva kodeDebetKredit
1920 Bankinnskudd**234 000
1230 Personbil02187 200
2710 inngående mva høy sats0346 800
**Konto utbetalingen skjer fra. Denne kan endres

Om du ikke er MVA pliktig

KontoDebetKredit
1920 Bankinnskudd**234 000
1230 Personbil234 000
** Konto utbetalingen skjer fra. Denne kan endres

Om du har solgt denne bilen, og bilen har en verdi på 200 000,- så kan det bokføres slik:

Om du selger med gevinst. Eksempel selger bilen for 230 000,-

KontoDebetKredit
1920 Bankinnskudd230 000
1230 Personbil200 000
3800 Gevinst ved avgang varige driftsmidler30 000

Om du selger med tap. Eksempel du selger bilen for 180 000

KontoDebetKredit
1920 Bankinnskudd180 000
1230 Personbil200 000
7800 Tap ved salg av anleggsmidler20 000

Se Altinns oversikt over hvordan man skal regne ut avskrivninger. Bruker du et regnskapssystem så vil et eiendelsregister hjelpe deg med denne utregningen.

Se eksempel på bokføring om vi skal avskrive personbilen med 20% av 200 000 første året.

KontoDebetKredit
1230 Personbil40 000
6010 avskrivninger40 000

Du må sende inn de skattemessige avskrivningene når du sender inn skatteoppgjøret. Det er disse avskrivningene du får fradrag for.

For enkeltpersonforetak med regnskapsplikt 1, så er det veldig viktig at de skattemessige avskrivningene stemmer med det du har bokført i regnskapet. Du må sørge for at du har samme verdi på både eiendelskonto som tilhører saldogruppen, og totalt saldo avskrivning i skjema for skattemessig avskrivning skal stemme med saldo på avskrivningskonto 6010.
Eksempel:
1. Beløp 01.01.20XX på skattemessig avskrivning saldogruppe d, skal stemme med inngående saldo (01.01.20XX) for konto 1230 og 1250.
2. Beløpet på «årets avskrivninger» i skjemaet skal stemme med endringen og bokførte avskrivninger i regnskapet (konto 6010)
3. Utgående saldo på skattemessig avskrivninger for saldogruppe d, skal også stemme med utgående saldo (31.12.20XX) for konto 1230/1250

Noen av saldogruppene er noe som heter «samlesaldi». Dette betyr at du skal kun sende inn 1 skjema per saldogruppe. Dette gjelder følgende saldogrupper:

SaldogruppeSats
a kontormaskiner o.l 30%
b. Immaterielle eiendeler f.eks goodwill20%
c1 Varebil, drosjebil 24%
c2 Vogntog, busser og varebil med nullutslipp30%
d Personbiler, traktorer m.v20%
Saldogrupper som ikke er nevnt i denne tabellen skal ha 1 skjema per eiendel

Har jeg regnskapsplikt 1?

Om du tidligere har sendt inn næringsoppgave 1, så har du regnskapsplikt 1. De aller fleste enkeltpersonforetakene har plikt 1.


Mat og drikke #

Hovedregelen er at måltider til deg selv er private utgifter, og kan ikke føres som en kostnad i regnskapet. Det vil eksempelvis si at egen lunsj i hverdagen ikke er noe du får fradrag for.

For at du skal kunne kostnadsføre mat og drikke i et foretak må kjøpet være knyttet til driften av selskapet. Dette kan eksempelvis være at du tar med en kunde på Kafé, eller kjøper overtidsmat på en uvanlig lang arbeidsdag.

Du kan aldri kreve matutgifter etter statens satser i et enkeltpersonforetak – men du fører faktiske kostnader som er dokumentert med kvittering eller faktura.
NB! Det er aldri mva-fradrag for mat og drikke – selv om du er mva-registrert, med mindre kjøp og salg er en del av bedriften din eks. Catering selskap.

Når du er på bedriftsreise, kan du i utgangspunktet føre all mat og drikke kostnader mot konto 7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig.

All mat og drikke på reise kan du kreve fradrag for ettersom det antas at mat og drikke du må kjøpe på reise er dyrere enn mat du kan kjøpe hjemme.

Alkoholfri drikke kan føres på samme metode som maten. Det gjelder også øl og vin, så lenge dette er en del av måltidet.
Sprit/Brennevin gir aldri fradrag, og dersom det finnes på kvitteringen kan du føre dette mot konto 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettighet

Om du har kjøpt mat og drikke til deg selv og kunde/leverandør i forbindelse med møter, så kan du kreve fradrag for dette.

Kostnaden kan ikke overstige 511,- kr per person (satser 2021/2022) når serveringen er utenfor arbeidsplassen.
Overstiger du beløpet på kr 511,- kr pr person så vil du ikke få fradrag for noe av kostnaden. Kostnadskontoer du kan bruke er;

KontoType
Under 511,- kr pr pers7350 Representasjon, fradragsberettighet
Over 511,- kr pr pers7360 Representasjon, ikke fradragsberettighet
Satsene endres årlig så her må man kontrollere på skatteetatens sider.

Kostnader relatert til ansatte #

Har du utgifter som lønn, forsikring, pensjon, kurs, videreutdanning, gaver og sosiale sammenkomster (sommerfest, julebord etc.). Så er dette utgifter som du kan kreve fradrag på.

Alle arbeidsgivere må ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte, og denne gir naturligvis også rett til fradrag. Andre forsikringer enn yrkesskadeforsikring må fordelsbeskattes av den ansatte, altså legges til på lønnsslippen.

Kostnaden på yrkesskadeforsikring bokføres mot konto 5920 Yrkesskadeforsikring
Forsikringer som skal fordelsbeskattes må legges inn i lønnsslipp som en naturalytelse.

Gaver til ansatte på opptil 5000 kr per ansatt i året gir rett til fradrag (eksempelvis julegave eller bursdagsgave), dette er da ikke skattepliktige ytelser på lønnsslipp til den ansatte. 

NB! Det er ikke lov å dele ut kontanter, men gavekort er regnet som gave. 

Når det kommer til jubileumsgaver er reglene ganske spesifikke; 

 • Gave på opptil 8000 kr for trofast arbeidsinnsats (lang tjenestetid) kan gies skattefritt til ansatte. Denne gaven kan først gis etter 20 år langt arbeidsforhold, og deretter hvert tiende år. 
 • Gave på inntill 4000kr kan gis skattefritt når den ansatte;
  • Gifter seg 
  • Fyller 50 år (og deretter hvert tiende år) 
  • Går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften)

Om gaven er innenfor reglene vist over, så kan kostnaden føres mot 5900 Gaver til ansatte, fradragsberettighet, om ikke kan man bokføre dette mot 5905 Gaver til ansatte, ikke fradragsberettighet

Når det gjelder etterutdanning, videreutdanning eller kurs for de ansatte, så gir dette også rett til fradrag, men en helt ny utdanning gjør ikke det. 

Kravet er at kurset/etterutdanningen er relevant for stillingen i bedriften. Om dette er tilfellet, så kan foretaket også få fradrag for eventuelle reise- og bo utgifter i forbindelse med utdanningen.

Kostnader som dekkes av bedriften kan bokføres mot konto 6860 Møter, Kurs

Utgifter som er knyttet til det sosiale samholdet og velferden på arbeidsplassen, og utgifter i forbindelse med ansettelser, gir også rett til fradrag. 

Noen eksempler på dette kan være: Julebord, hyttetur, bedriftsidrett, kaffe på kontor og rekruttering.

Utgifter knyttet til dette kan bokføres på konto 5990 Annen personalkostnad

Private utgifter og fordeler for ansatte som selskapet dekker, som eksempelvis telefon og internett, helsetjenester og forsikring, gir også rett til fradrag, men må fordelsbeskattes. 
Fordelsbeskattning betyr at fordelen må legges inn på den ansattes lønnsslipp, og den ansatte må skatte av fordelen.

Kontakt gjerne skatteetaten om du er usikker på hva som er privat utgift og hva som er utgift til sosiale tiltak for ansatte (skattefritt).


Klær, sko, briller og egne anskaffelser #

Som regel får du ikke fradrag for kostnader til klær, sko og lignende, selv om antrekket brukes i driften.
Unntaket er dersom klærne skaper skattepliktig inntekt, for eksempel om du er klesblogger, og omtaler klær for å tjene reklameinntekter.

Et annet unntak hvor du kan få fradrag på klær, er dersom du kjøper en uniform som hovedsakelig brukes i næringsvirksomheten, og er lite egnet til privat bruk. Eksempler på dette kan være; Uniform, verne- og vareklær m.m. Da vil du også kunne få fradrag på kostnader forbundet med rens og vask av disse klærene.

Klær som er ødelagt i forbindelse med driften kan du også få skattefradrag på, så lenge disse ikke er dekket av et forsikringsselskap. Men du kan ikke få høyere fradrag enn tøyets verdi.

Kostnader til klær som anses som skattemessig fradragberettighet kan bokføres mot konto 6570 Arbeidsklær og verneutstyr

Vanlige briller får du ikke fradrag for, men du kan derimot få fradrag for spesialtilpasset briller til bruk ved PC, dataskjerm eller lignende. Kostnader til briller med spesialslipte glass og rimelig innfatning, trenger du dokumentasjon fra lege, optiker eller lignende på at du har behov for dette.

Du kan få fradrag på briller som blir ødelagt i forbindelse med driften, men du får ikke høyere fradrag enn brillenes verdi.
Kostnader til briller som anses som skattemessig fradragberettighet kan bokføres mot konto 6570 Arbeidsklær og verneutstyr

Du får ikke fradrag for nytt eller utvidelse av eksisterende førerkort.

Det eneste unntaket fra denne regelen er utgifter du har i forbindelse med å fornye førerkortet ditt der dette er helt nødvendig for å kunne fortsette å gjøre jobben din. I dette tilfellet kan du føre utgiften mot konto 6860 Møter, kurs, oppdatering o.l


Pensjon, uten ansatte #

Om du ikke har ansatte i ditt selskap, er ikke selskapet omfattet av en lovbestemt tjenestepensjon (OTP), men du kan signere en frivillig pensjonsordning.

Den må være innskuddbasert, og du kan betale inntil 7 prosent av næringsinntekten din mellom 1G og 12G*. Du får også fradrag for innbetalinger til pensjonsordninger.
Hvis din ektefelle også arbeider i enkeltpersonforetaket, kan dere begge betale inn inntil 7 prosent.

Hva er 1G – 12G?

Grunnbeløpet (G) i folketrygden, les mer på skatteetatens side.

Egen ordning med syke- og ulykkesforsikring #

Som næringsdrivende kan du tegne egne ordninger for syke- og ulykkesforsikring, samt frivillig trygd for tilleggssykepenger.
Da kan du få fradrag på hele den frivillige trygden, og fradrag på opp til 700,- kr på forsikring. Det skal ikke føres i regnskapet, men trekkes fra i den personlige skattemeldingen din.


Avis, tidsskrifter, faglitteratur og lignende #

Relevante tidsskrifter og faglitteratur kan du få fradrag for, men de må være nødvendige for at du skal kunne holde deg oppdatert innen yrket ditt. Det kan være tidsskrifter som foreksempel; Kapital, Dine Penger, eller Økonomiske Rapport, eller bransje relaterte tidsskrifter som Bladet Norsk Transport eller Byggeindustrien.
Kostnaden kan bokføres mot konto 6840 Aviser tidskrifter

Du kan ikke få fradrag på kostnader til litteratur for grunnutdanning, videreutdanning eller spesialisering. Det gjelder uansett om utdanning er innen det nåværende yrket ditt eller et annet yrke.

Fra 1.Januar 2019 kan du få fradrag på alle avisabonnementene til bedriften, så lenge du kan dokumentere at du trenger avisene for å holde deg oppdatert innen yrket ditt.

Kostnaden kan bokføres mot konto 6840 Aviser tidskrifter


Fremføring av underskudd #

Om du har underskudd fra foregående år, kan du trekke dette fra overskudd i senere inntektsår. Det vil si at et underskudd på 10 000 kr i 2021 kan trekkes fra et overskudd på 100 000 kroner i 2022. Dette skal ikke bokføres i regnskapet. skattefradraget vil kalkuleres i systemet du bruker for innsending av næringsinntekt og personinntekt.

I Visma eAccounting Skatt så kan man sende inn den nye skattemeldingen for enkeltpersonforetak, og anvendt fremførbar underskudd legges inn under Personinntekt. Om du har brukt skattemodulen tidligere, så henter den informasjon fra tidligere år.

 • Send direkte til Skatteetaten
 • Alt du trenger til en rimelig pris
 • Støtter ny skattemelding


Ektefeller #

Du kan fordele beregnet personinntekt og næringsinntekt på ektefeller (men ikke samboere). Det vil si at du betaler mindre skatt, ettersom satsene er høyere for høyere beløp. Fordelingen av inntekt må beregnes ut i fra innsats, og må dokumenteres med beskrivelse av arbeidet utført av hver ektefelle, antatte timer og så videre.


Fordelingen skjer prosentvis.
Om det er slik at din ektefelle arbeider 20% av antall timer i selskapet, så blir fordelingen 80 til deg og 20 til ektefelle. Du vil da med andre ord få et skattefradrag på andelen som fordeles til din ektefelle.
Denne fordelingen gjør man ved årsoppgjøret, og ikke i regnskapet.

I Visma eAccounting Skatt så kan man sende inn den nye skattemeldingen for enkeltpersonforetak, og man legge inn fordelingen under Næringsinntekt og Personinntekt, og beregningen vil automatisk fordeles


Tips til fradrag i skattemeldingen #

Denne oversikten viser poster hvor du kan gjøre lønnsomme endringer i skattemeldingen. Dette er ikke kostnader som føres i regnskapet, og er kun den private delen. Se oversikt over de forskjellige skattefradragene som kan legges inn i skattemeldingen under.

Utgifter til Advokater som har sammenheng med å sikre, vedlikeholde eller anskaffe skattepliktig inntekt kan trekkes fra.

Om utgiftene har sammenheng med lønnsinntekt, inngår det i minstefradraget. For å få effekt av dette fradraget må summen av de virkelige utgiftene være større enn standard minstefradrag på 106 750,- kr

Aksjehandel

Husk å også føre opp fradrag som du har i forbindelse med kjøp og salg av aksjer. Dette kan være aviser, tidsskrifter, spesielle abonnementer og rådgivningtjenester

For å ha rett til fradrag må det være et visst nivå på aksjehandelen. Fradragene må til en viss grad henge sammen med dette aktivitetsnivået.

Kurtasjen har du uansett fradragsrett for.
Du bør legge til argumentasjon som vedlegg i skattemeldingen for å kunne få godkjent fradrag for kostnader i forbindelse med kjøp og salg av aksjer.
Argumenter som taler for at fradraget bør godkjennes er:

 • Porteføljen din er av en viss størrelse. (Eksempelvis over 100 000,-kr)
 • Normalt vil det også settes krav til et visst antall kjøp og salg i løpet av året. Det må likevel kunne argumenteres for at også status quo-porteføljer kan resultere i fradrag. Det at du ikke har rørt porteføljen, kan jo være en konsekvens av dine analyser.
 • Tidsskriftet er fagorientert (det er lettere å få fradrag for abonnementsutgifter til Kapital og Dagens Næringsliv enn til lokalavisen).
 • Utgiftene er tett knyttet til aktiviteten. For eksempel kjøp av aksjeanalyser eller andre aksjetjenester.

Mange av utgiftene kan det være naturlig å trekke fra en andel av. For eksempel halvparten av utgiftene til Kapital.

Aksjetap

Det er ikke alle aksjeomsetninger du får forhåndsutfylt. Dette gjelder blant annet utenlandske aksjer (som også har vært notert på Oslo Børs). Du må selv sørge for å føre opp disse aksjene.

Skatt på aksjer og utbytte

For privatpersoner blir gevinster/tap og utbytte skattlagt etter «Aksjonærmodellen». Dette gjelder for aksjer, aksjefondsandeler, aksjesparekonto, egenkapitalbevis, andeler i gjensidige forsikringsselskap, og kapitalandeler i samvirkeforetak.

Aksjeutbytter og gevinster over et visst skjermingsbeløp skattlegges som alminnelig inntekt, med 22 prosent skatt for personlige skatteytere for skatteåret 2021 og 2022. Før skatten beregnes skal det trekkes fra et skjermingsfradrag i utbytte eller gevinst.

Modellen gjelder også for utenlandske aksjer.

I statsbudsjettet for 2023 økes oppjusteringsfaktoren til 1,72, slik at effektiv skattesats økes til 37,84 prosent.

Om du oppbevarer inntektsgivende papirer i bankboks, kan du trekke fra utgiften til dette.

Mer aktuelt er at du kan trekke fra årsavgiften du eventuelt har på VPS-kontoen. (det er gratis å opprette en VPS-konto, men om verdien på konto overstiger 100 000,- kroner, vil det påløpe en årsavgift).

Fradraget er på inntill 25 000,- kr for ett barn, og påfølgende barn 15 000,- kr. Barnet kan maksimalt være 11 år ved utgangen av skatteåret for å ha rett til fradrag. Har du eksempelvis to barn under 12 år, gir dette rett til 40 000,- kr i foreldrefradrag. (25 000,- + 15 000,)

Samboere med hvert sitt særkullsbarn kan begge trekke fra 25 000,- kroner.

Både private og kommunale barnehager har plikt til å sende inn opplysninger, men pass likevel på at det kommer med og er korrekt.

Det er også fradragsrett for dagmammaer, au pair og barnevakt, men dette må du selv fylle ut i skattemeldingen

Du kan også trekke fra kostnader til fritidsordninger for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest klokken 17:00.
Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år. Kostnader til vanlige treningsaktiviteter i idrettslag senere enn dette klokkeslettet er ikke omfattet.

Dette skal innrapporteres av de som har en slik ordning. Men det er det første året det er plikt til dette, slik at det er større sjanse for at det blir manglende rapportering. Dermed er det viktig å kontrollere.

Ofte er takseringsverdien lavere enn markedsverdien av bilen. Takseringsreglene oppgis i prosent av nybilpris. Velg det laveste av takseringsreglene, og hva du mener bilen er verdt.

Skalaen er slik:

Årsmodell% av nypris
202175%
202065%
201955%
201845%
201740%
201630%
201520%
2014-200415%
2003 -20011 000 kroner
2000 og tidligereIndividuelt
Biler som er 30 år og eldre (veteranbiler) settes opp med en verdi lik antatt salgsverdi

Formuesverdien av boligen din skal ikke overstige 30 prosent av markedsverdien. Hvis den er det, send inn en klage.

Dette har kun betydning for formuesskatten. Hvis du ikke har positiv formue vil ikke dette ha noen praktisk betydning.

Hvis du selger en arvet bolig kan du trekke fra alle salgskostnader når boligen blir solgt. Det gjelder også når du selger boligen for det samme som inngangsverdien. Typisk når du selger en bolig arvet bolig rett etter at du har arvet den.

Hvis boligsalget er skatteplikig er dte viktig å redusere gevinsten med tidligere kostnader. Dette kan være dokumentavgift, påkostninger, eget arbeid ved påkostning osv.

En skattepliktig gevinst ved boligsalg kan likevel bli skattefri dersom du kan påberope deg brukshindring. Du kan kreve brukshindring hvis du må bosette/oppholde deg et annet sted enn boligen, for eksempel på grunn av eget eller ektefelles (ikke samboers) arbeid og helse, eller sykdom hos barn.

Sjekk at du har fått med deg din andel av fellesgjeld, formue og renter.

Reisefradraget gis til alle, uansett hvordan du kommer deg til jobben. Det eneste kravet er at du har lang nok avstand til jobben. Et par viktige punkter gjør at mange får dette fradraget:

 • Du får fradrag uansett hvordan du kommer deg til jobben: med sykkel, båt, tog, buss eller til fots.
 • Hvis to kjører i samme bilen, får begge to fradraget. Dette gjelder også ektefeller som kjører sammen.
 • Har du ekstrajobb, får du 1,56 kroner (1,65 kroner i 2022) per km for kjøring til og fra denne ekstrajobben.

Du vil også kunne få fradrag for bompenger om bilbruken sørger for at reisetiden blir minst to timer kortere tur-retur. De samlede utgiftene må være på over 3 300,- kr for å kunne trekke dem fra. Dette inngår i det samlede reisefradraget.

Gjerne sjekk reisefradrags kalkulatoren

Enslige forsørgere som har utvidet barnetrygd skal ha et fradrag på 51.804 kroner.

Dette fradraget er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Hvis dette mangler må du kontakte NAV for å rette dette opp, da du ikke kan endre dette tallet selv.

Vær spesielt oppmerksom første året du bli enslig forsørger. Det er mest sannsynlig at det kan være en feil det første året. Du får et fradrag på 4.317 kroner per måned. Har du rett til halvt særfradrag er det 2.159 kroner per måned.

Ikke glem å føre opp fagforeningskontingenten. Hvis ikke denne blir trukket i lønnen, må du selv huske på å føre opp fradraget. Du kan trekke fra opp til 5 800 kroner i fagforeningskontingent (2022).

Skatteetaten oppdaterer satsene årlig. sjekk her.

Gaver til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget, så lenge gaven er over 500 kroner. Maksimalt beløp er 50.000 kroner.

Det er også et vilkår at gavemottageren har sendt inn melding til Skattedirektoratet, den skal dermed stå i skattemeldingen. Har du ikke mottatt noen kvittering, må du kontakte gavemottageren. For at en gave skal være fradragsberettiget må du ha fått en kvittering fra gavemottageren.

Sjekk Skattetatens liste over godkjente organisasjoner for gavefradrag

Tilskudd til forskningsrelaterte institusjoner er også fradragsberettiget. Det er ingen nedre grense. For tilskudd over 10.000 kroner er fradraget begrenset til 10 prosent av gaveyters alminnelig inntekt. Du må legge ved kvittering som dokumentasjon.

Sjekk Skatteetatens liste over godkjente institusjoner

Har du pendlerstatus (du må overnatte et annet sted enn hjemme på grunn av jobb) kan du ha rett på høye fradrag. Det er tre poster du har mulighet for å trekke fra. Dette er kost (etter standardsatser), losji (dokumenterte utgifter) og reisekostnader (innenfor det vanlige reisefradraget).

For 2018 har de ikke lenger vært mulighet til å trekke fra kostutgifter hvis det er kokemuligheter på brakka.

Her er et eksempel på kostnader du kan føre opp hvis du bor på brakke ute og med kokemulighet.

PostForutsetningBeløp
Kost240 døgn * 16439 360
Losji6.000 * 12 måneder72 000
Reise til hjemsted21.000 km * 1,56 kr10 060
Totalt fradrag 121 420
Skattebesparelse 26 712
For reise er det beløp utover 23.100 kroner som kan trekkes fra, dette er det tatt hensyn til.
PostForutsetningBeløp
Kost240 døgn * 00
Losji6.000 * 12 måneder72 000
Reise til hjemsted21.000 km * 1,56 kr10 060
Totalt fradrag 82 060
Skattebesparelse 18 053
For reise er det beløp utover 23.100 kroner som kan trekkes fra, dette er det tatt hensyn til.

Alle kostnader i forbindelse med bytte av långiver for å få lavere rente er fradragsberettiget. Behandlings- og depotgebyr er fradragsberettiget uansett, men ved refinansiering er det flere kostnader du kan trekke fra. Du kan trekke fra både tinglysingsgebyret, og takstkostnad i forbindelse med refinansieringen.

Sjekk refinansieringskalkulator

Renter av private lån er også fradragsberettiget, husk på å føre opp dette som fradrag. Den store mengden av denne typen lån er mellom foreldre og barn. Baksiden av medaljen er at foreldre må inntektsføre renteinntektene, slik at familiemessig nuller dette seg ut.

Normalt spiller det ingen rolle hvem som trekker fra rentene. Effekten av et rentefradrag er uansett 22 prosent.

Hvis den ene parten har lav inntekt kan det lønne seg å fordele fradraget annerledes. Har den ene har en netto inntekt (alminnelig inntekt) på under 51.300 kroner, eller at fradraget gjør at nettoinntekten kommer under dette, lønner det seg å føre rentefradraget på den annen part. Grunnen er at det automatisk gis et personfradrag på 52.450 kroner, slik at en nettoinntekt på null i praksis er dette beløpet.

Hvis den ene ikke har inntekt, eller svært lav inntekt (for eksempel blitt student igjen) kan det hende at det ikke lønner seg med 50/50 fordeling av rentefradraget. Når samboeren får en netto inntekt (inntekt etter fradrag) på under 56.550 kroner får ikke fradrag noen effekt lenger. Skriv da en samboeravtale som sier at samboeren med inntekt skal betale alle rentene. Skriv inn dette i feltet for tilleggsopplysninger.

Du må selv huske på å føre opp renter du har betalt til arbeidsgiver. Hvis du har et smålån i jobben, skal du ikke fordelsbeskattes hvis du ikke betaler renter på det lånet. Et smålån kan maksimalt være på 3/5-dels G (60.811 kroner). Sjekk at rentefordelen av dette ikke er påført i lønns- og trekkoppgaven.

Har du et «vanlig» lån der du betaler en rente som ligger under normrenten, blir du fordelsbeskattet. Skattefordelen er forskjellen mellom renten du betaler og normrenten. I 2021 var normrenten slik:

Periode2021
Januar og februar1,50%
Mars og april1,50%
Mai og juni1,50%
Juli og august1,50%
September og oktober1,30%
November og desember1,30%
Gjennomsnitt1,43%

Inkassogebyrene er ikke fradragsberettigete. Rentekostnader på inkassogjelden er det. Pass på at disse er med i skattemeldingen.

Kostnader du har til å holde vedlike en utdanning, og/eller til å holde deg oppdatert med utviklingen i faget, er fradragsberettiget om du bruker utdanningen til å oppnå inntekt.
Eksempel:
Vedlikehold av flysertifikat om du er yrkesaktiv som flyger
Les mer om dette fradraget på skatteetatens side.


Gjør det enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.