Skatt for enkeltpersonforetak

Du som innhaver av et enkeltpersonforetak betaler kun personlig skatt, da du og ditt selskap er en juridisk enhet. Med andre ord: Du leverer en skattemelding, samlet for deg og foretaket og overskuddet til selskapet blir altså regnet inntekt som må skattes av.

På samme måte som med annen inntekt, må eieren da skatte for overskuddet til enkeltmannsforetaket. For de fleste enkeltpersonforetak vil skatteprosenten ligge et sted mellom 25 og 37 prosent, men dette avhenger av trinnskatten, der høyere lønn og overskudd, resulterer i høyere skatt. 

Skatten er dermed ikke en del av regnskapet som næringsoppgaven er, men det er et resultat av regnskapet til bedriften, som blir overført til eieren. 

Når det kommer til å rapportere inn og betale skatt for enkeltpersonforetak har du to valg:

 1. Betale inn forskuddsskatt.
 2. Betale restskatt/baksmell med rente (fordi du ikke betalte forskuddsskatt).

Forskuddsskatt  #

Forskuddsskatt vil at Skatteetaten fortløpende gjennom året sender faktura på skatten man skylder. Hvor mye man må betale, er basert på forventet inntekt. Det heter forskuddsskatt  fordi den betales før det endelige skatteoppgjøret er klart. Selv om det betales fortløpende gjennom året etter at inntjeningen er gjort. 

Selv om forskuddsskatten er beregnet ut fra overskuddet til foretaket, regnes betalingen av skatt i enkeltpersonforetak som en personlig betaling. For å kunne betale forskuddsskatt er man nødt til å søke om dette på Altinn sine sider her

Man må selv søke om å få beregnet forskuddsskatt. Dette kan man søke om på skatteetatens sider her.

Betaling av skatt vil da gjerne foregå slik: 

Forskuddsskatten for året blir betalt over 4 omganger:

 • 15. Mars
 • 15. Juni
 • 15. September
 • 15. Desember

Innen 31. Mai året etter leverer man skattemeldingen. Her rapporteres det faktiske overskuddet til foretaket for året. 

Merk! Om man ikke er klar til å sende innen 31. Mai, så man sende søknad om utsettelse for sending av skattemelding, og denne må sendes innen 31.Mai.

I løpet av høsten blir skatteoppgjøret klart med informasjon om det er betalt for mye eller for lite i forskuddsskatt. Dette avhenger av din samlede lønn og andre personlige forhold. Dersom det er blitt betalt for mye vil du få tilbakebetalt, og om det er betalt for lite får du restskatt.


Restskatt #

Det er mange med små og mellomstore enkeltpersonforetak velger å gjøre i stedet for å søke om forskuddsskatt er å: 

 1. Sette av skatt gjennom året. 
 2. Levere Næringsoppgaven (innen 31. Mai) 
 3. Betale skatten når skatteoppgjøret er klart på høsten (som regel i oktober). 

En hake ved dette valget er at du må betale rentekostnader på det du skylder. 


Beregning av skatt for enkeltpersonforetak #

Når du har et enkeltpersonforetak, beregner Skatteetaten hvor mye du skal betale i skatt samlet ut i fra:

 • Din (eventuelle) lønn som ansatt i andre selskaper (dette får du automatisk opp i skattemeldingen din).
 • Overskuddet fra foretaket ditt (inntekter minus kostnader). Dette rapporterer du inn når du leverer skattemeldingen (næringsoppgaven) din.
 • Andre personlige forhold, som er ferdigutfylt i skattemeldingen, som gjeld, formue og fradrag.

Skatteetaten har en enkel og oversiktlig skattekalkulator, der du kan få beregnet skatten din.


Beregningen gjøres ut i fra trinnskatt, som innebærer en trinnvis skatt som tar utgangspunkt i bruttoinntekten. Det vil si at jo mer man tjener, jo mer må betales i skatt. For enkeltmannsforetak er skatten basert på brutto lønnsinntekt pluss overskuddet fra foretaket. 

 De fem trinnene som bestemmer hvor mye du eventuelt må betale i trinnskatt er som følger: 

 Inntekt mellom 0 – 190 349 kronerIngen trinnskatt
Trinn 1 Inntekt mellom 190 350 – 267 899 kroner1,7 % Trinnskatt 
Trinn 2Inntekt mellom 267 900 – 643 799 kroner 4,0% Trinnskatt 
Trinn 3 Inntekt mellom 643 800 – 969 199 kroner 13,4% Trinnskatt **
Trinn 4 Inntekt mellom 969 200 – 1 999 999 kroner 16,4% Trinnskatt
Trinn 5Inntekt over 2 000 000 kroner 17,4% Trinnskatt 

** Bosatte i tiltakssonen Troms og Finnmark 11,4% 

Beregning av trinnskatt for ENK beregnes med utgangspunkt i personinntekt, som er alle inntekter du har minus kapitalinntekter ( f.eks. Aksjeutbytte, kapitalgevinster, rente- og leieinntekter, etc.) 

Mer spesifikk: Trinnskatt for enkeltpersonforetak er basert på din brutto lønnsinntekt, og brutto inntekt av overskuddet i foretaket ditt. 


Bokføre betaling av skatt #

Enkeltmannsforetak skal kun bokføre forskuddskatten om det betales ut i fra firmaets bankkonto. Om du betaler ut i fra din private konto, så skal det ikke bokføres i regnskapet. Det er fordi skatten er privat.

For å bokføre betaling av forskuddskatt gjennom inntektsåret føres dette gjerne slik: 

KontoDK
207050 000 
1920 50 000

Ved skatteoppgjøret skal beløpet føres fra konto 2070 til konto 2050.

KontoDK
207050 000
205050 000

I et enkeltpersonforetak er det innehaveren (eieren) som er personlig ansvarlig for de forpliktelser virksomheten påtar seg. Det vil si; Skattekostnaden du betaler etter innsending, skal ikke å bokføres i regnskapet om du betaler fra din private konto.

Betaler du skatten fra bedriftens konto, så kan det være greit å bokføre i regnskapet, og da blir føringen slik om man betaler 10 000 i restskatt;

KontoDebetKredit
1920 Bankinnskudd10 000
2060 Privatuttak 10 000

Inntektsskatt (22%) + privat skatt – forhåndsskatt = restskatt


Underskudd for enkeltpersonforetak  #

Enkeltpersonforetak har ikke framførbart underskudd på samme måte som AS.
Dersom du går i underskudd på foretaket, så fører dette til normalt sett til mindre beskatning samme år av eventuell lønnsinntekt og andre forhold.
Det vil si; Går foretaket i underskudd med 10 000 kroner, så skal du skatte av 10 000 mindre på ordinær lønnsinntekt.

Men det finnes ett unntak. Dersom underskuddet er så høyt at det ikke er noe lønnsinntekt å beregne mindre skatt av, så blir denne skattefordelen ført videre til neste år. Men denne fordelen skal ikke inn i regnskapet på noen som helst måte. Skatt regnes som privat og skal derfor kun på den private delen av skattemeldingen.


Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.