Hvordan føre lønn i et enkeltpersonforetak?

Som innhaver i et enkeltpersonforetak er du ikke ansatt i selskapet, og mottar av den grunn ikke lønn. Du og selskapet regnes som en juridisk enhet.

Dette betyr i prinsippet:

Dine penger = Selskapets penger
Selskapets penger = Dine penger

I praksis betyr dette at du kan bruke pengene i selskapet slik du selv ønsker, men du må også huske på at du må betale for eventuelle økonomiske forpliktelser i din bedrift.
Om bedriften slås konkurs, vil du også slås personlig konkurs, siden du og bedriften er en juridisk enhet.

I mange enkeltpersonforetak varierer inntekten fra måned til måned. Det er av den grunn et godt tips å ha en økonomisk buffer, for å beskytte seg selv mot konkurs og økonomisk ustabilitet.


Hvordan føre penger til privat bruk? #

Du står fritt til å ta ut så mye penger du vil, og så ofte du vil. Du skatter av de samme pengene uansett, så det vil ikke ha noen konsekvenser skattemessig for hvor ofte eller mye du tar ut av selskapet.

Det er derimot viktig å bokføre uttaket i regnskapet. Om du eksempelvis tar ut 30 000 kroner fra bedriftskonto i selskapet kan dette bokføres slik:

KontoDebetKredit
1920 Bankinnskudd 30 000
2060 Privatuttak 30 000
Dette bilaget forklarer da at det er 30 000 kroner som har gått ut (kredit) av bedriftskonto, og inn (debet) på privatkonto.

Lønn til ansatte i enkeltpersonforetak #

Du som innhaver kan ikke være ansatt i eget enkeltpersonforetak, men du kan fortsatt ha ansatte som får utbetalt lønn. Denne lønnsutbetalingen fungerer på samme måte som om bedriften hadde vært et aksjeselskap.

Når du har ansatte må du betale arbeidsgiver avgift og levere a-meldingen.
A-melding er rapporteringen til myndighetene med informasjon om blant annet;

  • Lønn
  • Skattetrekk
  • Arbeidsgiveravgift

Bokfører du lønnsslipper i regnskapet, vil kostnaden komme i kontoserien 5XXX, og registreres som en kostnad til ansatte.

Det er lurt å ha et lønnsprogram som støtter rapportering av a-melding, arbeidsforhold og lønnsslipper.


Pensjon i enkeltpersonforetak #

Lønnsmottakere i Norge er sikret en høyere pensjon enn alderspensjon fra Folketrygden, siden arbeidsgivere er pålagt å spare til obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for de ansatte.
Har du ansatte i bedriften, må du da også spare til pensjon til dem.

Du som innhaver regnes ikke som en ansatt, og pensjonen din er i utgangspunktet kun alderspensjon fra Folketrygden.
Denne pensjonen, og hvor mye du får utbetalt kan du sjekke hos NAV. Man kan regne med å få mindre enn halvparten av inntekt til pensjon.
Du bør da selv spare til egen pensjon via en tilleggspensjonsordning.

Du har som innhaver rett til å sette av til frivillig innskudds pensjon (tilleggspensjon). En slik pensjonsordning kan man skaffe hos Bank eller selskap som driver med livsforsikring.

Innskudd og eventuelle gebyrer trekker du selv, før skatten beregnes fra næringsinntekten i selskapet. Kostnaden kan bokføres i regnskapet mot 5950 obligatorisk tjeneste pensjon (OTP) i debet.

Du kan spare inntill 7% av beregnet personinntekt mellom 1G og 12G. Avkastningene er skattefri og du betaler ikke formueskatt av pengene på pensjonssparingen.

Det er med andre ord; Veldig lurt å sette av penger til pensjon via tilleggspensjonsordning!