Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Alle næringsdrivende som har foretatt utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted skal levere opplysninger om dette i skjema RF-1321 eller RF-1301 til Skatteetaten. Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret 2022 omfattes av opplysningsplikten og skal innrapportere det fakturerte beløpet fra disse leverandørene.

Skjemaene åpnet for innrapportering fra 2. januar 2023. Siste frist for innsending er er 15. februar 2023. 1.mars er det frist for å få innsendte tredjepartsopplysninger med på den forhåndsutfylte skattemelding. 

For å bli definert som en selvstendig næringsdrivende av staten må man ha et enkeltpersonforetak (ENK) eller ansvarlig selskap (ANS/DA). Dette innebærer at man som eier ikke er ansatt i en bedrift med en annen eier, men driver en næringsvirksomshet for egen regning og risiko. 

Det er altså næringsdrivende som har kjøpt tjenester fra enkeltmannsforetak uten fast forretningssted som skal rapportere betalingen. Dersom man har flere utbetalinger til samme næringsdrivende i løpet av et år, må disse summeres. Du rapporterer dermed en samlet sum fra alle fakturaene fra en leverandør. 

 Om enkeltmannsforetaket har fast forretningssted er ikke alltid så lett å avgjøre. Et fast forretningssted kan være:

  • kontor med lønnet personale
  • kontor med telefonsvarer for bestilling av oppdrag, (ikke telefonsentral uten tilknytning til den enkelte utøver)
  • kontorfellesskap med andre
  • hjemmekontor, særskilt innredet rom med utstyr til bruk i virksomheten
  • kontor med vanlig åpningstid eller til regelmessige tider bekjentgjort på forhånd
  • et bestemt sted gjort kjent for offentligheten som fast forretningssted

Hvordan rapportere #

Enten gjennom manuelt utfyllingsskjema RF-1321. RF-1321 brukes helst når man har få leverandører å rapportere

Eller ved å laste opp XML-filer med tredjeparts opplysninger i RF-1301 direkte i Altinn. 

Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.