Anleggsmidler

Eiendelene i et selskap deles i to hovedgrupper, omløpsmidler og anleggsmidler. Her skal vi fokusere på anleggsmidler som skal avskrives.

Å avskrive vil si at verdien av eiendelen reduseres i takt med verdifallet over den antatte økonomiske levetiden. 

Mer generelt om eiendeler kan du lese mer om her.

Hva er et anleggsmiddel? #

Når du kjøper inn utstyr og maskiner til bedriften din er dette kjøp av anleggsmidler (kamera, inventar, sagbenk, varebil etc.). Disse litt dyre gjenstandene skal føres inn i regnskapet på en litt annerledes måte enn en vanlig strøm-/telefonregning. Det skal nemlig føres inn i balansen og avskrives over tid. Det er noen regler som gjelder for at det skal føres på denne måten og ikke som en “vanlig” kostnad.

Eiendeler som oppfyller følgende krav skal avskrives: 

  • Kostnad over 15.000 kr (hvis du er mva-pliktig skal summen eksl. mva være minst 15.000 kr) 
  • Eiendelen har en levetid på mer enn 3 år
  • Du skal bruke eiendelen i driften av firmaet, ikke selge det videre

Bokføre kjøp av en eiendel #

Selve kjøpet må bokføres, da trenger du en kvittering eller en faktura. I Visma eAccounting bokføres dette enten som et kjøp med kvittering eller som en leverandørfaktura.

Når man kjøper en eiendel brukes egne eiendelskonto. Dette er gjerne en 1XXX-konto. Du kan se mer på regnskapsskolen her, og hvilken konto du bør bruke på kontohjelpen vår her.

Hvordan dette skal bokføres varierer litt utifra hvordan eiendel har blitt kjøpt, men dette er typiske kontoer som blir brukt i forbindelse med kjøp av en eiendel:

KontonummerKontonavn
1200Maskiner og anlegg
1220Innkjøp av skip og rigger 
1230Personbiler
1249Andre transportmidler 
1250Inventar og verktøy
1270Verktøy
1280Kontormaskiner 
1290Andre driftsmidler

Kjøp av bil til en verdi av 230 000 kr uten mva blir slik

KontoDebet Kredit
1230 Personbiler230 000
1920 Bankinnskudd230 000

Hvis du er mva-pliktig så kan den bokføres slik:

KontoDebetKredit
1230 Personbiler184 000
2710 Inngående mva høy sats46 000
1920 Bankinnskudd230 000

Salg av eiendel #

Vi kan late som at du selger bilen for 200 000,- og at du dermed taper 30 000,-. Da bokføres det slik:

KontoDebetKredit
1920 Bankinnskudd200 000
1230 Personbiler230 000
7800 Tap ved salg av anleggsmidler 30 000
Merk at dette indikerer at eiendelen ikke er avskrevet

Dersom du selger bilen for 250 000, og at du får 20 000,- i gevinst, da bokføres det slik:

KontoDebetKredit
1920 Bankinnskudd250 000
1230 Personbiler230 000
3800 Salgssum anleggsmidler  20 000
Merk at dette indikerer at eiendelen ikke er avskrevet

Hva skjer videre med eiendelen min nå? #

Nå vil kostnaden av eiendelen fordeles over flere år. Dette gjør man ved å avskrive. Det finnes to ulike avskrivningsmetoder, skattemessig avskrivning og regnskapsmessig avskrivning.

Vi går litt mer i dybden på disse ulike metodene og når du skal benytte deg av de her.


Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.