Slik kan du bokføre private uttak for enkeltpersonforetak

Private uttak i enkeltpersonforetak #

Når du er eier av et enkeltpersonforetak så er reglene slik at du ikke er ansatt, og det skal ikke utbetales direkte lønn for det du gjør. Derimot så kan du selv disponere pengene i enkeltpersonforetaket og kan ta ut så mye/lite du vil til privat forbruk som blir en slags lønn. Dette kaller vi private uttak.

Bokføring av private uttak #

Dette uttaket må bokføres i regnskapet for å vise at saldo på bedriftskontoen reduseres, og kan for eksempel bokføres slik:

  • 1920 Kredit
  • 2060 Debet

Ektefelle kan arbeide i virksomheten og motta en andel av overskudd, men kan ikke ansettes. Ansetter du noen andre blir du en arbeidsgiver. Da må du utbetale lønn til de ansatte, sende a-melding og betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Les mer om lønn.