Slik kan du bokføre depositum og husleie

Bokføre depositum #

Har du nylig leid bolig eller hytte? Da har du mest sannsynlig måttet betale et depositum, som du forhåpentligvis får igjen på konto etter endt leieperiode.

Hvis det har seg slik at leietaker har opprettet en egen depositumskonto, noe som ofte blir gjort i forbindelse med leie av bolig/kontor – så anbefales det at du oppretter en egen hovedbokskonto på dette i regnskapsprogrammet ditt – for eksempel konto 1931 Depositum.

Når du da skal bokføre at du har betalt depositum så kan det bokføres slik:

 • 1920 Kredit
 • 1931 Debet

Hvis du får depositumet tilbake kan det bokføres slik:

 • 1920 Debet
 • 1931 Kredit 

Hvis man leier en hytte har som regel dette en kortere leieperiode enn en bolig/et kontor.

Da er det vanlig at leietaker ikke setter inn depositum på en egen bankkonto. Hvis dette er tilfellet så kan du opprette en egen konto i kontoplanen som er konto 1396 Depositum.

Når du da skal bokføre at du har betalt depositum så kan det bokføres slik:

 • 1920 Kredit
 • 1396 Debet

Hvis du får depositumet tilbake kan det bokføres slik:

 • 1920 Debet
 • 1396 Kredit 

Bokføre husleie #

Hvis du skal begynne å betale leie i bedriften, så skal dette bokføres i regnskapet.

Her er det opp til leietaker om leien er uten eller med mva. Hvis du mottar en faktura for leie som er inkludert mva kan det bokføres slik:

 • 2400 Kredit
 • 6300 Debet
 • 2710 Debet 

Hvis du mottar faktura for leie hvor det ikke er mva, kan det bokføres slik:

 • 2400 Kredit
 • 6300 Debet