Hvordan avstemme Bank

Det er viktig å avstemme bank regelmessig. Gjerne hver måned! Bankavstemming er en kontroll av hva som har gått inn og ut av bankkontoen, i forhold til det som faktisk er bokført på bankkontoen i regnskapet.

Dersom du avstemmer banken regelmessig blir det mindre arbeid ved slutten av året. Resultatet blir også korrekt underveis da de fleste transaksjonene går gjennom bank.

Sjekkliste for å avstemme bank #

  • Sjekk at inngående og utgående saldo stemmer med tallene på kontoutskrift fra banken og at denne er lik det som vises i regnskapet
  • Stemmer saldoen i regnskapet mot kontoutskrift fra banken? Da har du avstemt og saldoene stemmer.
  • Stemmer ikke inngående saldo? Da er det en feilføring i en foregående måned.
  • Stemmer ikke utgående saldo for måneden, men inngående saldo er riktig? Da må du gå gjennom alle føringene i regnskapet og se om alle inn- og utbetalinger stemmer kontoutskriften fra banken.

Se hvordan avstemme bank video #