Forskjellen på kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld

Gjeld er penger som er lånt ut av en långiver som for eksempel en bank. Låntakeren er pliktig å betale tilbake, ofte med avtale renter og innen en avtalt dato. Dette skal føres i balansen i regnskapet ditt, hvor den sammen med egenkapital viser hvordan bedriftens eiendeler er finansiert. Her beskriver vi forskjellen på kortsiktig og langsiktig gjeld.

Hva er forskjellen på kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld?  #

All gjeld kan ta lang tid å betale tilbake, men noen typer gjeld er ment å betales tilbake raskt og det er dette som er kortsiktig gjeld. Andre typer gjeld som er ment å betales tilbake over en lengre periode er langsiktig gjeld.

Kortsiktig gjeld #

Kortsiktig gjeld er typisk gjeld som må betales tilbake raskt og kan for eksempel være leverandørgjeld, smålån, kredittkort og inkassokrav. Gjeld som betales innen et år regnes som kortsiktig gjeld. 

Langsiktig gjeld #

Langsiktig gjeld er typisk gjeld der man nedbetaler over flere år. Dette kan for eksempel være billån. 

Hvor raskt tilbakebetalingen av gjelden skal skje og over hvor mange år, avgjør altså om noe er kortsiktig eller langsiktig gjeld. 

Eksempler på kontoer for lån du kan benytte deg av for å bokføre nedbetaling av lånet:

2360 Bygglån: Midlertidig lån relatert til byggearbeid som skal dekke renter og andre løpende kostnader. Det er vanlig å flytte eller omgjøre lånet til et langsiktig lån når byggearbeidet er ferdig.

2240 Pantelån: Her føres pantelån. Pantelån er et alternativ til forbrukslån hvor man tar opp lån med sikkerhet i verdigjenstander.

2220 Gjeld til kredittinstitusjoner: Her føres gjeld med løpetid over 1 år, som lån i banker eller andre kredittinstitusjoner.

2255 Gjeld til eiere: Her føres gjeld selskapet (AS) har til eiere, for eksempel når eller om eier har gitt langsiktig lån til selskapet.

2299 Annen langsiktig gjeld: Annen langsiktig gjeld, løpetid over 1 år.

2290 Annen kortsiktig gjeld: Her føres annen kortsiktig gjeld med løpetid på inntil et år.

Renter og gebyrer kan føres mot konto:

  • Debet 8150 Rentekostnader kredittinstitusjoner
  • Debet 7770 Bank og kortgebyr