Slik bokfører du forsikring

Kjøp av forsikring #

Når det gjelder kjøp av forsikring, så er det ikke mva på disse kjøpene. Forsikring er en tjeneste som er unntatt fra beregning av merverdiavgift. 

Ved bokføring av selve kjøpet skal selve forsikringstjenesten føres uten mva. 

Selve kjøpet kan ha egne avgifter eller transaksjonstjenester som det skal beregnes mva for. Og i forsikringstilfeller kan faktureringen av reparasjonsarbeidet og merverdiavgiften fra verkstedet foregå på ulike måter. Verkstedet driver avgiftspliktig virksomhet og må uansett fakturere reparasjonstjenesten med merverdiavgift. Forsikringsselskapet på sin side driver virksomhet unntatt fra merverdiavgiftsplikt og vil derfor ikke ha fradragsrett for merverdiavgift. Det kan derfor være at deler av faktura er mva for reparasjonen, mens deler av faktura er for egenandel som er unntatt for merverdiavgift.

Bokføring #

Man kostnadsfører da kjøpet av forsikringen og/eller en eventuell egenandel, mens mva knyttet til en faktura fra forsikringsselskapet for eksempel reparasjon føres direkte mot en mva-konto.