Hvordan avstemme Reskontro

Reskontro er underkontoer som viser oversikten over krav og transaksjoner i forhold til virksomhetens kunder og leverandører. Inngående faktura skal føres mot en leverandør, samt at alle utgående faktura skal føres mot en kunde. Tilsvarende gjelder også betaling og innbetaling av leverandørgjeld og kundefordringer. I regnskapsprogrammer kalles dette Kundereskontro og Leverandørreskontro.

Åpne poster #

Åpne poster viser en oversikt over det som til enhver tid er utestående overfor andre virksomheter. 

Fordelen med åpne poster er at man får bedre oversikt over poster som er betalt, delbetalt eller ikke betalt.

 • Utligner eller lukker poster som er oppgjort (betalt, kreditert)
 • Reskontro skal vise alle poster (ink. mva.)
 • Åpne poster viser kun uoppgjorte poster (ink. mva.)

Kundereskontro #

 • Konto 1500 – Kundefordringer
 • Inneholder en totalsaldo for alle kundefordringene
 • Beløpet er splittet opp i saldo pr. kunde
 • Det vil si det kundene skylder deg

Avstemming skjer ved å sammenligne saldo på hovedbokskontoen (konto 1500) mot sum på listen “åpne poster kunder”.

Leverandørreskontro #

 • Konto 2400 Leverandørgjeld
 • Inneholder en totalsaldo for total leverandørgjeld
 • Beløpet er splittet opp i saldo pr leverandør
 • Det du skylder din leverandør

Avstemming skjer ved å sammenligne saldo på hovedbokskontoen (konto 2400) mot sum på listen “åpne poster leverandører”

Se hvordan du avstemmer reskontro Video #