Hvem må levere årsoppgjør?

Alle regnskapspliktige må levere årsregnskap til Brønnøysund #

Alle regnskapspliktige skal utarbeide et årsregnskap og årsberetning etter regnskapslovens bestemmelser. Regnskapspliktige er blant annet:

 • Alle aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA).
 • Ansvarlige selskap (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskap som har
  • 5 millioner eller mer i salgsinntekt
  • Antall ansatte som i gjennomsnitt er 5 årsverk eller mer
  • Flere deltakere enn 5, eller
  • Deltakere i form av juridiske personer med begrenset ansvar
 • Enkeltpersonforetak som har
  • Eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller
  • Antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 20 årsverk
 • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med mer enn 2 millioner i salgsinntekt.
 • Andre foreninger som i løpet av året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner eller mer enn 20 årsverk ansatt.
 • Eierseksjonssameier med 21 eller flere seksjoner.
 • Stiftelser.
 • Utenlandske foretak (NUF) som utøver eller deltar i næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning.
 • Revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere.
 • Andre som etter særskilt bestemmelse, eller i medhold av lov, har regnskapsplikt
 • Når regnskapsplikten avhenger av størrelsesgrenser, får dere regnskapsplikt når grensen er passert to år på rad. For at regnskapsplikten skal opphøre igjen, må dere komme under grensen to år på rad.

ENK ikke pålagt å sende inn regnskap #

Dette vil si enkeltpersonforetak, som har mindre enn 20 millioner kroner i eiendeler og færre enn 20 årsverk ansatt, ikke er pålagt å sende inn regnskapene sine til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Slike enkeltpersonforetak har likevel bokføringsplikt.

Kravene avhenger av foretakets størrelse #

Hvilke krav som stilles til årsregnskapet og årsberetninger avhenger av størrelsen på foretaket. Årsregnskapet skal uansett inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, mens årsberetningen må inneholde opplysninger om arten av virksomheten og hvor den drives, samt en rekke opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift. Les mer om dette hos Altinn.

Alle bedrifter og andre næringsdrivende som er skattepliktig til Norge må levere skattemelding og næringsoppgave #

Alle selskaper og andre næringsdrivende som er skattepliktig til Norge skal minimum levere skattemelding og næringsoppgave. 

Ingen aktivitet fra fjoråret? #

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikke leveringsfritak for næringsdrivende. Dette gjelder dersom bedriften ikke ble slettet.