Hva koster en ansatt?

Prisen av en ansatt er mer enn selve lønnskostnaden. I tillegg til den avtalte årslønnen må du beregne feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon og arbeidsgiveravgift, samt yrkesskadeforsikring. 

Dette er kjekt å vite når du skal budsjettere for om det er plass til en ansatt i budsjettet, eller om du skal regne på hvilken verdi det vil gi å ansette en ny person i bedriften. 

Det høres kanskje litt komplisert ut, men det er veldig enkelt når du først har et fint oppsett for å regne dette ut. Vi skal her gå gjennom de forskjellige postene,  men la oss vise et eksempel under.

Eksempel for hvor mye en ansatt koster #

Du skal ansette Mari, og dere har avtalt en månedslønn på 50 000 kroner, som utgjør 600 000 kroner i året. 

Lønn fratrukket feriedager542 308
Feriepenger65 077
Arbeidsgiveravgift av lønn og feriepenger85 641
Obligatorisk tjenestepensjon9 973
Arbeidsgiveravgift av OTP1 406
Yrkesskadeforsikring3 000
Totalt707 405

Så kostnaden er 107 405 kroner mer enn den avtalte årslønnen til den ansatte. 

Feriepenger #

Minimumskravet til feriepenger er 10,2% (4 uker + 1 dag), men det vanligste er fleste av oss har 12% (5 uker) gjennom tariffer. For de over 60 er det enten 12,5% eller 14,3%. Vi har laget en egen artikkel som går gjennom feriepenger. Du kan lese mer om feriepenger her.

Arbeidsgiveravgift #

Arbeidsgiveravgiften varierer fra 0 – 14,1% basert på næring og lokasjon. De fleste betaler 14.1% i arbeidsgiveravgift. Vi har laget en egen artikkel som går gjennom arbeidsgiveravgiften. Du kan lese mer om arbeidsgiveravgift her.

Husk!

Du skal også betale arbeidsgiveravgift av feriepengene du utbetaler til dine ansatte. 

Obligatorisk tjenestepensjon #

Obligatorisk tjenestepensjon er en pensjon bedrifter må opprette for alle sine ansatte, så lenge de faller innenfor minst en av tre kategorier:

  1. Det er minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling.
  2. Det er minst en arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  3. Det er personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Med OTP må bedriften betale minst 2% av lønnen mellom 1G og 12G. I eksemplet over brukte vi 2% for å beregne total kostnad for lønn. 

Arbeidsgiveravgift av obligatorisk tjenestepensjon #

Det du også ikke må glemme er å betale arbeidsgiveravgift av den obligatoriske tjenestepensjonen. Så om du betaler 2% OTP så skal du betale 14,1% av de 2% som arbeidsgiveravgift av obligatorisk tjenestepensjon.

Yrkesskadeforsikring #

Arbeidsgivere plikter til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Hva en slik forsikring koster vil variere fra bransje til bransje, men i eksemplet over brukte vi en årspris på 3 000 kroner.